ေတးဂီတကုိလူတုိင္းနွစ္သက္သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ဂီတကုိ နွစ္သက္ပံုျခင္းကေတာ့မတူနုိင္ၾကပါဘူး။ ဂီတအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိထဲကမွ ကိုယ္နွစ္သက္ရာဂီတကုိေရြးခ်ယ္ နားေထာင္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ခုနွစ္ရဲ႕ Red Music ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Top Rock Music ေတြကုိေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Top 1

Source: Limerick Post

နံပါတ္ ၁ ေနရာယူထားတာကေတာ့ Bad Wolves Band ရဲ႕ Zombie သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုနွစ္ မွာထုတ္ေ၀ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Disobey အယ္လ္ဘမ္ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ Rock သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Top 2

Source: Backstage Axxess

နံပါတ္ ၂ေနရာမွာရွိေနတာက Five Finger Death Punch Band ရဲ႕ Gone Away ပဲျဖစ္ပါတယ္။ And Justice for None အယ္လ္ဘမ္ထဲက Rock အမ်ိဳးအစားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

Top 3

Source: Rockarchive

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးနံပါတ္ ၃ေနရာမွာကေတာ့ ၁၉၉၄ခုနွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Muse Band ရဲ႕  Thought Contagion ဆုိတဲ့သီခ်င္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုနွစ္မွာျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၿပီး Alternative Rock အမ်ိဳးအစားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

Top 4

Source: abc7.com

ယခုတစ္ခါလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးနံပါတ္ ၄ေနရာမွာရွိေနတာကေတာ့ Rock ဘုိးေအႀကီးေတြလုိ႔ေျပာရေလာက္တဲ့ Bon Jovi Band ရဲ႕သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုနွစ္ကျဖန္႔ခ်ီခဲ့တဲ့ This House Is Not For Sale ဆိုတဲ့အယ္လ္ဘမ္ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ When we were us ဆိုတဲ့ Rock သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Top 5

Source: ew.com

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးနံပါတ္ ၅ ေနရာမွာေနရာယူထားတာကေတာ့ ၁၉၉၄ခုနွစ္ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ Foo Fighters Band အဖြဲ႔ရဲ႕ The Sky Is A Neighborhood ဆိုတဲ့ Alternative Rock သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Concrete and Gold ဆုိတဲ့အယ္လ္ဘမ္ထဲမွာပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခုနွစ္ကျဖန္႔ခ်ီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။