တက္တူးေတြကို စြဲလမ္းနွစ္ၿခိဳက္ေပမယ့္ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္မွာ ပံုေဖာ္ေရးထုိးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုတက္တူးဒီဇိုင္းမ်ိဳးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနပါသလား။ တက္တူးဒီဇိုင္းအဆန္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။

Anatomical တက္တူး

Source: TattooBloq

ခႏၶာေဗဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တက္တူးပံုဒီဇိုင္းေတြဟာ အမ်ားနဲ႔မတူ၊ ထူးျခားဆန္းသစ္မႈကို ရရွိေစနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြက္သားေတြ၊ အရိုးေတြ၊ ႏွလံုးပံု၊ အဆုတ္ပံုစတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းပံု တက္တူးဒီဇိုင္းလန္းလန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Biomechanical တက္တူး

Source: yandex.ru

ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ေပါင္းစပ္ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ထူးျခားေသာ တက္တူးဒီဇိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားမႈ၊ ဆန္းသစ္မႈ စတဲ့ခံစားမႈေတြကုိ ေပးစြမ္းနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Black And Grey တက္တူး

Source: Michael Perry Art

လူႀကိဳက္မ်ားေခတ္စားတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အနက္ေရာင္နဲ႔မီးခိုးေရာင္နွစ္မ်ိဳးကုိသာ သံုး ထားတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအေရာင္ေတြမပါဘဲ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ တိက်ေသသပ္တဲ့တက္တူးေတြကုိ ပံုေဖာ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။