ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအထိုးမ်ားၾကတဲ႔ တက္တူးလို႔ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ေၿမြတက္တူးကိုလည္း ေမ့ထားလို႔မရပါဘူး။ သတၱဝါေတြထဲမွာ ထက္ၿမက္ျပင္းရွသလို ေသြးေအးရက္စက္လြန္းတဲ႔ ေၿမြသတၱဝါပံုေတြကိုလည္း တၿမတ္တနိုး တက္တူးထိုးၾကသူေတြ ထုနဲ႔ ေထး ရွိေနပါတယ္။ ေျမြတက္တူးကို အရူးအမူးသေဘာက်သူေတြအတြက္ ေျမြတက္တူးဒီဇိုင္းေတြအေၾကာင္း ေၿပာၿပေပးခ်င္ပါတယ္။

Source: askideas.com

နဂါးနဲ႔ ေၿမြ တြဲရက္ပံု တက္တူး

Source: i.pinimg.com

နဂါးနဲ႔ ေၿမြတြဲရက္ပံုတက္တူးဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အားတက္ဖြယ္ရာတက္တူးပံုစံပဲၿဖစ္ပါတယ္။ နဂါးနဲ႔ ေၿမြရဲ႕ သာတူညီမွ်ရွိတဲ႔ အစြမ္းသတၱိေတြ မွ်ထားတဲ႔ တက္တူးပံုစံပါ။ နဂါးပံုကေတာ့ နဂါးရိုင္းရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈနဲ႔ အတူ ၿပင္းထန္တဲ႔ စိတ္ခြန္အားေတြကိုကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ေၿမြပံုကေတာ့ ေၿမြရဲ႕ သဘာဝၿဖစ္တဲ႔ ရက္စက္ၿခင္းနဲ႔ ေသြးေအးၿခင္းကုိ ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ေၾကာက္မက္ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ရာ တက္တူးပံုပါ။

လင္းယုန္နဲ႔ ေၿမြပံု တက္တူး

Source: tattoodo-web.imgix.net

လင္းယုန္ နဲ႔ ေၿမြပံု တက္တူးကလည္း  တကယ္ကို ေက်ာခ်မ္းခ်င္စရာ တက္တူးပံုစံပါပဲဲ။ လင္းယုန္ နဲ႔ ေၿမြရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈေတြကို ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ႔ တက္တူး ပံုစံပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ေၿမြကေတာ့ ၿပင္းၿပတဲ႔ လိင္စိတ္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး လင္းယုန္ကေတာ့ ၿမင့္ၿမတ္တဲ႔ စိတ္ထားနဲ႔ စာရိတၱတို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

ေၿမြေဟာက္ဘုရင္ပံုတက္တူး

Source: Design Trends

ဒီတက္တူးဒီဇိုင္းကေတာ့ ေၿမြမ်ားရဲ႕ ေဒါသဘုရင္ ေၿမြေဟာက္ပံုတက္တူးပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတက္တူးဟာ ေၿမြေတြရဲ႕ ရန္စြယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒီတက္တူးကေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာဒီဇိုင္းပံုစံၿဖစ္ၿပီး  ၿမင့္ၿမတ္မႈနဲ႔ စည္းစမ္ဥစၥာေတြကိုကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။