ၾကယ္ပြင့္ကို လူေတြက ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၿမတ္ႏိုးၾကပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ တက္တူးကို ခ်စ္ၿမတ္နိုးရူးသြပ္ၾကသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေရၿပားေပၚမွာလည္း ၾကယ္ပြင့္ပံုကေလးေတြ ေရးထိုးထားတတ္ၾကပါတယ္။ အပို္ငး ၁ မွာ ၾကယ္ပြင့္တက္တူးဒီဇိုင္းေတြကို ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးၿပီမို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဒီဇိုင္းတခ်ိဳ႕ ကိုလည္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။

 ပန္းေရာင္ၾကယ္ပံုတက္တူး

Source: beautybestfriend.com

ပန္းေရာင္ၾကယ္ပံုတက္တူးကေတာ့ အထူးသၿဖင့္ မိန္းကေလးေတြ ေရးထိုးၾကတာမ်ားပါတယ္။ ရင္သားကင္ဆာကို တိုက္ဖ်က္ၿခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီတက္တူးကို ရင္သားကင္ဆာေရာဂါကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ႔အခါမ်ိဳးေတြမွာ ထိုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေနာက္ေရးထိုးမႈပံုစံကေတာ့ အဲဒီေရာဂါနဲ႔ ခ်စ္ခင္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ ေသဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေရးထိုးတတ္ၾကပါတယ္။

ၿဂိဳလ္နကၡတ္ ၾကယ္ပံုတက္တူး

Source: i.pinimg.com

ခုႏွစ္ေၿမွာင့္ခၽြန္နဲ႔ ၾကယ္ပံုစံၿဖစ္သလို ၿဂိဳလ္နကၡတ္ သေကၤတေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားတဲ႔ ဒီတက္တူးပံုစံကေတာ့ ၿဂိဳလ္ခုႏွစ္ပါးကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေပါင္းစည္းၿခင္းလို႔လည္း အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြပါဝင္သလို ေရွ့မွာ ၿဖစ္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

ၾကယ္ေၾကြပံုတက္တူး

Source: tattoomart.net

ၾကယ္ေၾကြတာဟာ လူေတြအတြက္ေတာ့ နမိတ္ပံုပဲၿဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ ၾကယ္ေၾကြတာ ၿမင္ခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းရင္ ဆုေတာင္းၿပည့္တယ္လို႔ေတာင္ မွတ္ယူၾကပါေသးတယ္။ ဒီၾကယ္တံခြန္တက္တူးဒီဇိုင္းကေတာ့ ကံေကာင္းမႈ နဲ႔ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈေတြကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ဒီ တက္တူးကို ဆင္ၿမန္းထားသူရဲ႕ ဘဝထဲက ထြက္ခြာသြားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ရည္စူးၿပီး ထိုးထားတဲ႔ တက္တူးပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ၾကယ္သံုးပြင့္ ေနပံုစံတက္တူး

Source:i.pinimg.com

ဒီတက္တူးပံုစံကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြရဲ႕ ၿပယုခ္ပံုစံ တက္တူးပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ ကၽြန္းဆြယ္သံုးခုကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ ၾကယ္သံုးပြင့္ပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွတ္တရရွိသူ ခ်စ္ၿမတ္နိုးသူေတြက ဒီတက္တူးကို ထိုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။