ေနနဲ႔လဟာ ကမာၻပၚမွာ အလွပဆံုးနဲ႔ အနက္ရွိဳင္းဆံုးအရာႏွစ္ခုၿဖစ္တဲ့အၿပင္ ဒြန္တြဲေနတဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အရာနွစ္ခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ေတာက္ပၿခင္းကို ေနနဲ႔ တင္စားၿပီး ေအးၿမၿခင္းကို လနဲ႔ တင္စားတတ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းကင္ေပၚက ေနတစ္စင္း နဲ႔ လတစ္စင္းကို တက္တူးအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထိုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ေတြကို သိထားမွရပါမယ္။

Source: http://www.beautyandu.com/

တက္ေန ပံုစံတက္တူး

Source: https://i.pinimg.com

တက္ေနပံုစံ တက္တူးကေတာ့ ေန႔သစ္တစ္ခု စတင္ၿခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အသစ္ၿပန္လည္ေမ၊ြးဖြားၿခင္းနဲ႔ ၿပနလည္စတင္ၿခင္းတို႔အေပၚ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ႔ သေကၤတအရိပ္အေယာင္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြပဲၿဖစ္ခဲ့ၿဖစ္ခဲ႔ ၿပန္လည္ေမြးဖြားစတင္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ အသစ္တစ္ခုရဲ႕ အကူးအေၿပာင္းကို ကိုယ္စားၿပဳၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဲ႕ အရိပ္အေယာင္ကို ၿပသတဲ႔ တက္တူးပံုစံပါ။

ဂ်ပန္ေနပံုစံ တက္တူး

Source: http://tattoo-collections.com/

ဒါကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ သေကၤတတက္တူးပံုစံပါ။ အနီေရာင္စက္ဝိုင္းပံုစံေလးၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္အလံမွာလည္း အဲဒီ တက္ေနပံုစံမ်ိဳးေလးပါဝင္ပါတယ္။ ဒီသေကၤတကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈလို႔ အဓိပၸါယ္ရၿပီးေတာ့ ဒီတက္တူးပံုစံကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြသာမက ဂ်ပန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္တစားရွိသူေတြ ၊ ခ်စ္ၿမတ္နိုးသူေတြ ထိုးေလ့ရွိၾကတဲ႔ တက္တူးပံုစံပါ။

ၾကယ္သံုးပြင့္နဲ႔ ေနပံုစံတက္တူး

Source: https://www.askideas.com/

ဒီ တက္တူးပံု ဒီဇိုင္းကလည္း ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးအလံကေန ယူထားတဲ႔ တက္တူးဒီဇိုင္းပံုစံပါ။ ၾကယ္သံုးပြင့္ဟာ ဖိလစ္ပိုင္က ကၽြန္းဆြယ္သံုးခုကို ကုိယ္စားၿပဳတာၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ဂုဏ္ယူၿခင္းကို ၿပသတဲ့ သေကၤတပံု တက္တူးပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ဆဲလ္တစ္ေန ပံုတက္တူး

Source: https://pre00.deviantart.net

ေရွးေဟာင္း ဆဲလ္တစ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သေကၤတၿဖစ္တဲ႔ တက္တူးပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ ဆဲလ္တစ္လူမ်ိဳးေတြအဖို႔ေတာ့ ေနေရာင္ဟာ သူတို႔ဘဝရဲ႕ ဝိညာဥ္ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမွာ အရမ္းကို အေရးၾကီးတဲ႔ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒီ ဆဲလ္တစ္ေနဟာ အသိပညာ၊ အမွန္တရားနဲ႔ တဖန္ၿပန္လည္ေမြးဖြားၿခင္းကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။