ေနလတက္တူးပံုစံ ဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြကို ပထမပိုင္းမွာလည္း ေၿပာၿပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒုတိယပိုင္းမွာလည္း လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ တက္တူးပံုစံေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြ ရည္ညႊန္းမႈေတြကို တက္တူးခ်စ္သူေတြအတြက္ ထပ္မံေဖာ္ၿပေပးခ်င္ပါေသးတယ္။

မာယာေနပံု တက္တူး

Source: www.inkvivo.com

ဒီတက္တူးေလးဟာလည္း မာယာလူမ်ိဳးေတြကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ တက္တူးပံုေလးပါ။ ေနေရာင္ဟာ မာယာလူမ်ိဳးေတြအဖို႔ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းသတၱိ ၊ ခြန္အား နဲ႔ အာဏာပါဝါေတြအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ႔ တန္ခိုးၾကီး အရာတစ္ခုပါ။ ဒီတက္တူူးပံုကေတာ့ သတၱိခြန္အား နဲ႔ အာဏာတို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

ပိုလီနီးရွားေန ပံု တက္တူး

Source:http://www.tattoosforyou.org/

ဒီတက္တူးကေလးကေတာ့ ေနထြက္လာၿခင္းနဲ႔ ေနဝင္သြားၿခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳတာပါ။ ပိုလီေနရွားေဒသရဲ႕ ကိုယ္စားၿပဳသေကၤတ ၿဖစ္ၿပီး တက္တူးပံုစံက အနည္းငယ္ ဂမၻီရဆန္ပါတယ္။ ဒီတက္တူးေလးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿခင္း၊ ဦးေဆာင္နိုင္မႈနဲ႔ ဘဝေအာင္ၿမင္မႈေတြကို ရည္ညႊန္းတာၿဖစ္ပါတယ္။

အနက္ေရာင္ေနပံု တက္တူး

Source:https://www.inkvivo.com/

ဒီအနက္ေရာင္ေနပံု တက္တူးကေတာ့ ဂ်ာမန္သေကၤတၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘီးပံုသ႑ာန္ ေနအၿဖစ္လူေတြက သိၾကပါတယ္။ မူလပထမဦးမွာ ဝဲလ္ဝဲလ္စဘက္ ရဲတိုက္ရဲ႕ ၾကမ္းၿပင္ကေန ဒီ ဒီဇိုင္းပံုကို ရွာေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟစ္တလာရဲ႕ သေကၤတအၿဖစ္လူသိမ်ားသလို ေမွာ္အတတ္သေကၤတလို႔လည္း လူေတြက ေခၚေဝၚၾကပါေသးတယ္။ အထူးသၿဖင့္ေတာ့ ဒီအနက္ေရာင္ေနပံုတက္တူးဟာ ဂ်ာမန္အေမြအႏွစ္ေတြဆီကို တိုက္ရိုက္ဦးတည္ထားတဲ႔ သေကၤတပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။

လၿပည့္ပံု တက္တူး

Source:http://tattooatoz.com

လၿပည့္ပံုတက္တူးကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးစီတိုင္းရဲ႕ အယူသီးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ တက္တူးပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ လူ႔ဘဝနဲ႔ ဝိညာဥ္ေလာက ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈဆိုင္ရာ ဂမၻီရ သေဘာတရားေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ လၿပည့္ပံုတက္တူးကေတာ့ ေမွာ္အတတ္ပညာ ၊ အသြင္ေၿပာင္း နဲ႔ ရူးသြပ္မက္ေမာမႈတို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

လရဲ႕ ဆင့္ပြားပံု တက္တူး

Source:http://tattoomagz.com/

လရဲ႕ ဆင့္ပြားပံုစံတက္တူးကေတာ့ ရာသီတေလွ်ာက္ မတူညီတဲ႔ လေတြရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ ၿဖစ္ပြားပံုနဲ႔အတူ သဘာဝအရ ေၿပာင္းလဲ. ၿဖစ္ပြားေနတဲ႔ အရာေတြကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။  အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းအား နဲ႔ သဘာဝရဲ႕ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ အေၾကာင္းတရားေတြကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ တက္တူးပံု အမ်ိဳးအစားပဲၿဖစ္ပါတယ္။