သစ္ပင္ပံုစံတက္တူးေတြကို အေရၿပားေပၚ အလွဆင္ခ်င္သူေတြအတြက္ သစ္ပင္တက္တူးပံုစံ ဒီဇိုင္းေတြနဲ႔အတူ သူတို႕ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ထင္းရွဴးပင္တက္တူး

Source: https://78.media.tumblr.com/

ထင္းရွဴးပင္တက္တူးပံုစံကို ထိုးတဲ႔သူေတြတအားမ်ားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ထင္းရွဴးပင္ဆိုတာ ေသလြန္ၿပီးသူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ႔ သစ္ပင္အၿဖစ္ လူေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္ေတြကလည္း ထင္းရွဴးပင္ကို မေကာင္းတဲ႔ အစြဲေတြ ခၽြတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ဒီတက္တူးေလးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းရဲ႕ သေကၤတၿဖစ္ၿပီး ေသၿခင္းနဲ႔ ဝမ္းနည္းၿခင္းကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

ဝက္သစ္ခ်ပင္ပံု တက္တူး

Source: https://img00.deviantart.net/

ဒီတက္တူးကေတာ့ ဝက္သစ္ခ်သစ္ပင္ရဲ႕ ပံုစံအတိုင္း ၾကာရွည္ခံမႈ၊ အစြမ္းသတၱိနဲ႔ ခံႏိုင္ရည္တို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ရွည္ၾကာတဲ႔ စိတ္ခံစားမႈ၊ သည္းခံႏိုင္မႈအတိုင္းအတာနဲ႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္မႈနဲ႔ ရဲစြမ္းသတၱိေတြကို ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္တဲ့ တက္တူးပံုစံပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ပိုးစာပင္တက္တူး

Source: https://i.pinimg.com/

ဒီတက္တူးပံုစံကေတာ့ က်ဥ္းေၿမာင္းလွတဲ႔ အစိမ္းေရာင္အပင္တစ္ပင္ပံုစံပါ။ ေသၿခင္း၊ စိတ္မသက္မသာၿဖစ္ၿခင္း နဲ႔ ညီးတြားမႈေတြကုိ ကိုယ္စားၿပဳထားပါတယ္။ ဒီတက္တူးကို ထိုးတဲ႔သူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ရင္တြင္းေဝဒနာေတြကို တက္တူးအေနနဲ႔ နာက်င္မႈေတြ ပံုေဖာ္ ထိုးထြင္းလိုက္ၾကသူေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ဘဝသစ္ပင္ပံုစံတက္တူး

Source: http://designoftattoos.com/

ဒီတက္တူးကေတာ့ ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ အတူ စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွလံုးသားေတြ နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔ တက္တူးပံုစံပါ။ ဘဝရဲ႕ ၿဖစ္တည္မႈေတြအေပၚ သတိေပးေနတဲ႔ အခ်င္းအရာ ပံုစံလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ အသိဥာဏ္ပညာ ၊ ရင့္က်က္တည္ၾကည္မႈနဲ႔ ၾကီးၿပင္းလာတဲ႔ ဘဝေတြကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳပါေသးတယ္။

မိုးမခပင္ပံုတက္တူး

Source: http://www.bodyandfitnessblog.com/

မိုးမခပင္ပံုတက္တူးကေတာ့ ခြန္အားနဲ႔တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႔ကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ တက္တူးပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္တဲ႔ အစြမ္းသတၱိ နဲ႔ အတူ အနာေရာဂါ ကင္းၿငိမ္းၿခင္းဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္တဲ႔ တက္တူးပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။