ေဘာင္းဘီေတြကို ကိုယ္တိုင္ဝယ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားထဲကပဲ ဝယ္ဝယ္ ကိုယ္နဲ႔လည္း Fit ျဖစ္ျပီး အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ အသံုးဝင္ျပီး သိသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကိုေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

Source: buzzfeed.com

ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ေဘာင္းဘီဝယ္ရင္ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ သတိထားသင့္တာက ဆိုဒ္ပါ။ ဆိုဒ္ကိုေရြးခ်ယ္တဲ႔ေနရာမွာ ခါးဆိုဒ္ကိုပဲၾကည့္လို႔မရပါဘူး။ ေဘာင္းဘီအရွည္ဆိုဒ္ကိုလည္း သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင့္ခါးရဲ႕ဆိုဒ္က ၃၂ ဆိုရင္ အရွည္ ၃၄ ရွိတဲ႔ေဘာင္းဘီမွ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္မွာပါ။  ဒီလိုကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ဆိုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ေစတတ္ဖို႔ဆို ကိုယ့္အတိုင္းအတာကို သိထားအရင္သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အတိအက်မသိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ မဝယ္ခင္ ေပၾကိဳးနဲ႔ တိုင္းထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကိုယ့္အတြက္ Perfect ျဖစ္ေစမယ့္ ေဘာင္းဘီကို ရွာေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: buzzfeed.com

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ သတိျပဳသင့္တာက အကယ္၍ Online ကေန ေဘာင္းဘီမွာေတာ႔မယ့္အခါ မမွာခင္ကိုယ့္အတိုင္းအထြာကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီးမွ မွာယူသင့္ပါတယ္။ ဖိနပ္ဆိုဒ္ေတာင္ ႏိုင္ငံတကာဆိုဒ္နဲ႔ ကိုယ္ႏိုင္ငံမွာဝယ္ဝတ္ေနက်ဆိုဒ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာကမတူလို႔ ကိုယ္မွာယူမယ့္ေဘာင္းဘီဟာ စင္တီမီတာနဲ႔တိုင္းတာလား လက္မနဲ႔တိုင္းတာလား စတဲ႔မတူညီတဲ႔ အတိုင္းအတာကို ေသခ်ာစဥ္းစားျပီးမွာ မွာသင့္ပါတယ္။

Source: buzzfeed.com

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႕ဆိုရင္ေတာ႔ ေဘာင္းဘီေတြဟာ Cutting တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကြာလို႔  ကိုယ္နဲ႔ ေတာ္မေတာ္ဆိုတာကို ဒီဇိုင္းေပၚမူတည္ျပီး ခြဲျခားသင့္ပါတယ္။ Skinny ဆိုအက်ပ္ဆံုး ျပီးေတာ႔ Slim Tight ေနာက္ျပီး Regular ဆိုျပီး ဝတ္လိုက္ရင္ Fit ျဖစ္ေစတဲ႔ ေဘာင္းဘီသံုးမ်ိဳးရွိသလို အပြအတြက္ဆိုရင္ Relaxed က ေန Loose Baggy ဆိုျပီး ဒီဇိုင္းေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ…ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာ႔ ကိုယ္ေဘာင္းဘီဝယ္တဲ႔အခါ ကီြးတို႔သတိျပဳလို႔ရျပီေပါ့။