ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈဟာ လူတိုင္းဆီကုိ မသြားပါဘူး။ သူသြားသင့္တဲ့လူဆီကုိပဲ တန္းတန္းမတ္မတ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ သင့္ဆီလာဖုိ႔အတြက္ အျပဳအမူက်င့္ႀကံအားထုတ္မႈေတြ လုိအပ္တာေပ့ါ။

ေၾကာက္စိတ္ကင္းပါေစ

Source: oapce.com.br

ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကို ေျပာရဲ၊ လုပ္ရဲတဲ့ သတိၱမ်ိဳး ေမြးျမဴထားပါ။ လူပံုအလယ္မွာ ရဲရင့္တဲ့လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ စိတ္ဓတ္ခြန္အားေတြလုိအပ္ပါတယ္။ တည္ၾကည္ျပတ္သားတဲ့ အေျပာအဆုိေတြနဲ႔ လူအမ်ားရဲ႕အထင္ႀကီးေလးစားမႈေတြကို ရယူလုိက္ပါ။

ပညာရဲရင့္မႈရွိပါေစ

Source: ministeriosdidaskalia.org

ပြဲလယ္တင့္ဖုိ႔အတြက္ ကိုယ့္ဆီမွာ ရဲရင့္တဲ့ပညာညာဏ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေနဖုိ႔ိလုိပါတယ္။ ဗဟုသုတ၊ပညာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့အခါမွာ လူအမ်ားအလယ္မွာ မွန္ကန္တိက်တဲ့စကားေတြကို ေျပာဆုိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဗဟုသုတေတြကိုလည္း လူအမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးနုိင္တာေပ့ါ။

တက္ၾကြလန္းဆန္းေနပါေစ

Source: Shutterstock

ကိုယ့္ရဲ႕တက္ၾကြလန္းဆန္းမႈေတြကို အမ်ားတကာကုိ ေပးေ၀လုိက္ပါ။ သင့္ကုိၾကည့္ၿပီး ထုိင္းမိႈင္းမႈေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္ဆုိရင္ သင္ဟာလူစြမ္းေကာင္းေပ့ါ။ ေပ့ါပါးတက္ၾကြစြာနဲ႔ ေန႔ရက္ေတြကိုျဖတ္သန္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ဆြတ္ခူးလုိက္ပါ။

မွန္ကန္တိက်သူျဖစ္ပါေစ

Source: Center for American Progress

ကိစၥရပ္တိုင္းကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ စနစ္တက်ေ၀ဖန္သံုးသပ္နုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မွန္ကန္တဲ့ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈေတြနဲ႔ ကင္းေအာင္ေနပါ။ သင့္ရဲ႕မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ တိက်ျပတ္သားမႈကို အမ်ားကအထင္ႀကီးေလးစားလာပါလိမ့္မယ္။