လူေတြအခ်င္းခ်င္း စကားေၿပာဆိုဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အမ်ားစုဟာ နားေထာင္ဖို႔ထက္ ေၿပာဖို႔ကိုသာ အားသန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ၾကည့္လိုက္ ၾကည့္လိုက္ နားေထာင္တဲ့သူထက္ အေၿပာသမားေတြသာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရတတ္တာပါ။ ကိုယ္က နားေထာင္သူေကာင္းေကာင္းလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း နားေထာင္တတ္သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရပါမယ္။

Source: blog.tutorabc.com

သူမ်ားကုိနားေထာင္ေပးၿခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ပါ

Source: lantanaliving.com

သူမ်ားစကားေတြကို ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးတာဟာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္လုပ္တာပါပဲ။ သူမ်ားေၿပာဆိုတဲ့စကားေတြကို နားေထာင္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အိုင္ဒီယာအဆန္းေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ တဖက္သားအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈကို ၿပသရာေရာက္ပါတယ္

Source:phrasemix.com

တဖက္သားရဲ႕ စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာဂရုတစိုက္ နားေထာင္ေပးၿခင္းဟာ တဖက္သားအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့တန္ဖိုးထားမႈကို ၿပသရာလည္းေရာက္ပါတယ္။ လူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေတြကို ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကို ဂရုတစိုက္ေသခ်ာနားေထာင္ေပးမယ့္သူ လိုအပ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ကသာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ စကားသံေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္တတ္ပါေစ။

နားေထာင္ေပးၿခင္းကို ကိုယ့္ရဲ႕ဦးစားေပးအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါ

Source: lynda.com

ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့စီးပြားဖက္ ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရရွိဖို႔ အတြက္ နားေထာင္တတ္ၿခင္း အေလ့အထကို ေလ့က်င့္ထားသင့္ပါတယ္။ နားေထာင္တတ္ၿခင္း အနုပညာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အသံုးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြအေပၚ ၾသဇာေညာင္းတဲ့အထိ အက်ိဳးထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။