ဖက္ရွင္မွာ လြန္ဆြဲေနတဲ႔ American Style ျဖစ္တဲ႔ Blue Jean Jacket ေတြနဲ႔  Street Style ျဖစ္တဲ႔ Leather Jacket တို႔ရဲ႕အားသားခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ိဳးဟာ ဟိုအရင္ကတည္းက Men’s Casual Jackets အျဖစ္ေနရာယူေနတာျဖစ္ျပီး Out of Style ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ခဲ႔ပါဘူး။ ကဲဒီ Article မွာေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ိဳးထဲကေန တစ္ခု Campion ေပးရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ Jacket ကပိုျပီး အဆင္ေျပမလဲဆိုတဲ႔ ေယ်ဘူရ အခ်က္ေတြကိုယွဥ္ျပီးေျပာျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: realmenrealstyle.com

ပထမအေနနဲ႕ေျပာရရင္ ႏွစ္ခုလံုးက Stylish ျဖစ္တဲ႔ အရည္အခ်င္း ခ်င္းေတာ့တူပါတယ္ သို႔ေပမယ့္ Leather Jacket ေတြဟာ အနက္ျဖစ္လို႔ ဘယ္ေဘာင္းဘီအေရာင္နဲ႔တြဲတြဲ လိုက္ဖက္ေပမယ့္ Jeans Jacket က်ေတာ့ Double Jeans ဝတ္မည္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်င္းအေရာင္တူတာကို ဝတ္ရင္မလိုက္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ Leather Jacket ဟာ ဒီ Round ႏိုင္သြားပါတယ္။

Source: realmenrealstyle.com

ဒုတိယအခ်က္အရ ဆို Pricing ကိုယွဥ္မယ္ဆို Leather ကေစ်းၾကီးေပမယ့္ Jeans ကေတာ့လူတိုင္းဝယ္ႏိုင္တဲ႔ အေျခအေနရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Quality ကိုယွဥ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေစ်းၾကီးေပးရတဲ႔ Leather ဟာ အၾကာၾကီးခံသလို Jeans ဟာ လည္းေစ်းသက္သာစြာနဲ႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိခံလို Value က Pricing နဲ႔ အတူတူ အခ်ိဳးက်လို ဒီ Round ကသေရျဖစ္ပါတယ္။

Source: realmenrealstyle.com

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ ကေတာ့ Leather ကိုဝယ္ရင္ ထိန္းသိမ္းတတ္မွ ၾကာရွည္ခံတာပါ Polish ျပန္လုပ္ေပးရတာတို႔ သူ႔နည္းစနစ္အတိုင္းေလွ်ာ္ေပးရတာ ေတြနဲ႔ အလုပ္ေတာ့ နည္းနည္းရႈပ္ပါတယ္ သို႔ေပမယ့္ Jeans ကေတာ့ သိပ္ျပီး Care လုပ္စရာမလိုပဲ ပံုမွန္ေလွ်ာ္ေပးရုံနဲ႔ အဆင္ေျပလို႔ ဒီ Round မွာေတာ့ Jeans ေတြဟာ Convenient ပိုျဖစ္တယ္လို႔ယူဆရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Leather နဲ႔ Jeans Jacket ႏွစ္ခုစလံုးက သူ႔အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔သူ ရွိလို႔ ဘယ္တစ္ခုက Casual Jacket အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ဆိုျပီး တပ္အပ္ေျပာလို႔မရပါဘူး။