လူတုိင္းလူတိုင္း ပုိင္ဆိုင္ၾကတဲ့ဘ၀ထဲမွာ တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ရတဲ့ ခ်စ္သူ၊ ခင္သူေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိၾကပါတယ္။ ဒီလုိကိုယ္တန္ဖိုးထားျမတ္နုိးရသူေတြ ဆံုးရံႈးရတဲ့အခါမွာ ေျဖမဆည္နိုင္ေအာင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းတရားေတြကို နားလည္ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ

Source: NNU

ေလာကရဲ႕ ဓမၼတာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ပ်က္ျခင္းေတြကို သိရွိနားလည္ပါေစ။ ျဖစ္တည္ျခင္းေတြကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေတြ႕ဆံုၿပီးရင္ ပ်က္ဆီးျခင္းေတြေတြ႔ဆံုရခ်ိန္မွာ ခံနုိင္ရည္ရွိဖုိ႔လိုအပ္တယ္ေလ။

အၿမဲေမတၱာတရားနဲ႔အေဖာ္ျပဳပါ

Source: thepowerofoneness.com

မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး ဆံုးရံႈးသြားရင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦး ဆံုးရံႈးသြားရင္ျဖစ္ေစ၊ ပူေဆြးေသာကေတြနဲ႔ အခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႔။ ဆံုးရံႈးသြားသူေတြအေပၚအၿမဲေမတၱာပို႔ေနျခင္းျဖင့္ ေမတၱာတရားေတြနဲ႔ အေဖာ္ျပဳေပ်ာ္ရႊင္ေနပါေစ။

ဘယ္အရာကိုမွမဆုပ္ကိုင္ထားပါနဲ႔

Source: switchandshift.com

ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့အရာက တစ္ခုမွမရွိပါဘူး။ ဒါကိုသိနားလည္ၿပီး ဘယ္သူ႔အေပၚကိုမဆို၊ ဘယ္ပစၥည္းဥစၥာအေပၚကိုမဆို အၿမဲကိုယ္ပိုင္တယ္၊ ဆိုင္တယ္ဆုိတဲ့ အစြဲႀကီးတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ မဆုပ္ကိုင္ထားပါနဲ႔။ တခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အတြက္ပူေလာင္မႈေတြ ျဖစ္လာေစနုိင္ပါတယ္။