ေယာက်ာ္းေလးေတြအဖို႔ အထူးဂရုၿပဳသင့္တဲ့ ဒူးေခါင္းက်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေၿပာၿပေပးခ်င္ပါတယ္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေလ့က်င့္ခန္းေတြမဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္ၿပဳလုပ္ေနက် ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြက ဒူးေခါင္းက်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ ပိုၿပီးသတိထားၿပဳလုပ္ႏိုင္တာေပါ့။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Source: rd.com

လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ခန္းဟာ ဒူးေခါင္းအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းပါ။ ဘယ္သူမွ ေန႔စဥ္လမ္းမေလွ်ာက္ၿဖစ္သူ မရွိပါဘူး။ လမ္းေလွ်ာက္တာဟာ ဒူးေခါင္းက်န္းမာေရးအရ အလြန္ေကာင္းမြန္ေစတာမို႔ လမ္းေလွ်ာက္မပ်င္းၾကနဲ႔ေနာ္။

စက္ဘီးနင္းျခင္း

Source: kickstarter.com

ဒူးေခါင္းကုိ အဓိကအသံုးၿပဳၿပီးနင္းရတဲ့ စက္ဘီးနင္းေလ့က်င့္ခန္းဟာလည္း ဒူးေခါင္းအတြက္ အထူးေကာင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ပါပဲ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဟိုနားဒီနားသြားတဲ့အခါ စက္ဘီးကိုအသံုးၿပဳေနၾကဆဲၿဖစ္တာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာရပ္ပါ။ သြားလာရလည္း လြယ္ကူလ်င္ၿမန္ေစသလို ဒူးေခါင္းက်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့အတြက္ အရမ္းအဆင္ေၿပေစပါတယ္။

ေၿခတစ္ဖက္ေကြး ေလ့က်င့္ခန္း

Source: mensfitness.com

ဒါကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းသပ္သပ္ပါပဲ။ ေၿခတစ္ဘက္ခ်င္းစီကို ေကြးလိုက္ဆန္႔လိုက္လုပ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းက ဒူးေခါင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစတာမို႔ မ်က္ႏွာသစ္မယ့္အခ်ိန္ ေရခ်ိဳးမယ့္အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ ၿပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

ကုိယ္ခႏၶာကို နိမ့္လိုက္ၿမင့္လိုက္လႈပ္ရွားေပးတာ

Source: dailymedicalinfo.com

ေၿခတစ္ဘက္ကို မတ္မတ္ထားၿပီး က်န္ေၿခတစ္ဖက္ကို ဆန္႔ဆန္႔ထားကာ ေၿမွာက္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ကုိယ္ခႏၶာကို နိမ့္လိုက္ၿမင့္လိုက္လႈပ္ရွားေပးရပါမယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းဟာလည္း ဒူးေခါင္းက်န္းမာအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြဟာ အရြတ္အဆိုင္း ၾကြက္သားနဲ႔ အရိုးေတြကို ႀကံ႕ခိုင္သန္မာေစပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ အာဟာရဓာတ္ၿပည့္မီေအာင္ စားရပါမယ္။