အင္တာဗ်ဴးေတြ ေၿဖဆိုၾကတဲ႔အခါ လူတိုင္းက အင္တာဗ်ဴးေမးၿမန္းသူရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကိုသာ သူတို႔စိတ္တိုင္းက် ေၿဖဆိုလာၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီအေလ့အထၾကီးကို တြန္းလွန္လိုက္ပါေတာ့။ ကိုယ့္မွာ အရည္အခ်င္းေတြလည္းရွိတယ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြလည္း ရွိေနတယ္ ဒီလိုဆို ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ ကိုယ္ကတန္ၿပန္ေမးခြန္းေတြ ၿပန္ေမးသင့္ပါတယ္။

လစာအတိအက်

Source: askhuha.com/wp-content

လစာအတိအက် ညွိႏွိဳင္းပါ။ အစမ္းခန္႔မွာ ဘယ္ေလာက္ေပးၿပီး အတည္ဝန္ထမ္းၿဖစ္သြားတဲ႔အခါမွာ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆိုတာေတြကို ေသခ်ာေမးၿမန္းညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပါ။ ဒီလိုေသခ်ာမညွိႏွိဳင္းထားရင္ သင့္အတြက္ တခ်ိန္မွာ စိတ္ပ်က္စရာေတြ ၾကံဳလာပါလိမ္႔မယ္။

ဘယ္ခ်ိန္လစာတိုးမွာလဲ

Source: aprovabancarios.com

ဒီေမးခြန္းကလည္း အထူးလိုအပ္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ အစမ္းခန္႔ကာလေတြ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ရင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းၿပည့္သြားခဲ့ရင္ လစာတိုးမွာလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္မွာ မၿဖစ္မေနေမးထားရပါမယ္။

ကိုယ့္ရပို္င္ခြင့္ေတြက ဘာေတြလဲ

Source: amazonaws.com

ကိုယ္ဒီအလုပ္ကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ဘယ္လိုရပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုယ့္အတြက္ ရလာႏိုင္သလဲဆိုတာလည္း ထည့္ၿပီးေမးထားရပါမယ္။ ကိုယ္က ဒီလုပ္ငန္းထဲမွာ ကုိယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ ကုိယ့္လုပ္အားေတြကို ႏွစ္ၿမွဳပ္လုပ္ကိုင္မွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုရပိုင္ခြင့္ေတြ ၿပန္ရႏိုင္မလဲဆိုတာလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။

အနာဂါတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြက ေသခ်ာရဲ႕လား

Source: www.hergamut.in

ဒီအလုပ္က ကိုယ့္အတြက္ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေသခ်ာရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ေသြးတိုးစမ္းတဲ႔ ေမးခြန္းလည္း ၿဖစ္သလို ကိုယ္က ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထားသူတစ္ေယာက္ အလုပ္ၾကိဳးစားမယ့္သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေၾကာင္းကို ေမးခြန္းေတြထဲကေန ၿပသလိုက္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။