ခႏၶာကိုယ္ကုိ က်စ္လစ္သန္မာတဲ့ ၾကြက္သားေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသားတုိင္းႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာမွားယြင္းတဲ့အျပဳအမူေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မိတဲ့အခါ ထင္သလုိအက်ိဳးရလဒ္ေတြ မရရွိနုိင္ေတာ့ဘူးေပ့ါ။

အာဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝတဲ့အစားအေသာက္ စားသံုးမႈအားနည္းျခင္း

Source: The Youth Magazine

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လုိအပ္တဲ႔ ဗီတာမင္ေတြျပည့္ဝေအာင္ အစားအစာေတြနဲ႔ ထိန္းညွိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားေတြရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ေဆာင္ေနပါေသာ္လည္း လုိအပ္တဲ႔အာဟာရျပည့္အစားအစာေတြကုိ မစားသံုးေပးဘူးဆုိရင္ သိသာတဲ့ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ႀကံ႕ခိုင္မႈအားနည္းျခင္း

Source: rifemagazine.co.uk

သန္စြမ္းက်စ္လစ္တဲ႔ၾကြက္သားေတြ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖုိ႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေလ့က်င့္ခန္းေတြ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔က ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

လံုေလာက္တဲ႔ အိပ္စက္မႈမရွိျခင္း

Source: rifemagazine.co.uk Health | HowStuffWorks

က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္တဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ပုိင္ဆိုင္မွသာ က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းတဲ႔ ၾကြက္သားေတြကို ဖန္တီးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ကေတာ႔ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္အနားယူဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ႔ အိပ္စက္မႈေတြမရွိတဲ့အခါ ေတာင့္တင္းတဲ႔ ၾကြက္သားေတြလည္း ရရွိနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။