သင့္ခ်စ္သူေလးက အဆီေတြနဲ႔ဖက္တီးမေလးဆိုလည္း သင္ကေတာ့ခ်စ္ေနမွာပါပဲ။ အသားမရွိတဲ့ပိန္ တာရိုးေလးဆုိလည္း သင္ခ်စ္နုိင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူမက ခႏၶာကိုယ္က်စ္လစ္လွပဖုိ႔အတြက္ အာရံုစုိက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ အားေပးရမွာပါပဲ။

Rogue Kettlebells

ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မယ့္သူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါ တယ္။ သင့္ခ်စ္သူေလးရဲ႕လက္ေမာင္းမွာရွိတဲ့ အဆီပုိေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ProSource Abdominal Ab Mat

Source: 12minuteathlete.com

အိပ္ ထ မ တင္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့အခါ အသံုးျပဳတဲ့အသံုးအေဆာင္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ခ်စ္သူ ေလးရဲ႕ ၀မ္းဗုိက္မွာရွိတဲ့ အဆီပုိေတြကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး က်စ္လစ္လွပလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

Sportswear

Source: Shutterstock

ခႏၶာကိုယ္အဆီက်ဖုိ႔ ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ ခ်စ္သူေလးအတြက္ အလုိအပ္ဆံုးအရာကေတာ့ခပ္မုိက္မိုက္ အားကစား ၀တ္စံုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အေလးထားအားေပးရာလဲ ေရာက္ပါတယ္။

Serious Steel Assisted Pull-Up Band, Resistance and Stretch Band

Source: aektivsportsfitness.com

ေျခေထာက္အဆီက်ေစဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ကိရိယာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းကို လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ခ်စ္သူေလးရဲ႕ ေပါင္တံေတြ၊ ေျခသလံုးေလးေတြဟာ အဆီပုိေတြေလ်ာ့က်ၿပီး က်စ္လစ္လွပလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။