မ်က္ကပ္မွန္တပ္ခ်င္တဲ့ ကီြးတို႔အတြက္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္မယ္ဆိုရင္ သတိထားေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့၊ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြကို ေၿပာၿပေပးခ်င္တာပါ။ ဒီအခ်က္ကေလးေတြကို သတိထားၿပီး မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းပါရေစ။

မ်က္ကပ္မွန္ ၿဖဳတ္တပ္တဲ႔ ကိရိယာငယ္ေလး

Source: www.spreepicky.com

မ်က္ကပ္မွန္တပ္တဲ့၊ ၿဖဳတ္တဲ့ ကိရိယာငယ္ေလး ဒါမွမဟုတ္ ဇာဂနာေလးေဆာင္ထားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဒီကိရိယာေလးေတြ ေဆာင္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္သည္းရွည္ထားလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိရိယာေလးေတြကိုေတာ့ အၿမဲသန္႔စင္ေအာင္ ထားေပးရမယ္။

မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ႔ ဘူးငယ္ေလး


Source: www.ohmykitty4u.com

မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ့ ဘူးေလးကိုလည္း ေန႔တိုင္းေဆးရပါမယ္။ ေဆးရည္ေန႔တိုင္း လဲေပးဖို႔လိုပါတယ္။ လံုးဝ လံုးဝ မေမ့ပါနဲ႔။

ေနကာမ်က္မွန္လည္း တပ္ဆင္သင့္တဲ့အခ်ိန္

Source: www.lifestyleasia.com

ဘယ္လိုပဲမ်က္ကပ္မွန္တပ္ထားပါေစ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဆင္သင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဖုန္အရမ္းထူတဲ့ေနရာေတြကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ မေရွာင္ႏိုင္လို႔ သြားမယ္ဆိုရင္လည္း ေနကာမ်က္မွန္တပ္သြားသင့္ပါတယ္။

မ်က္ရည္တု

Source: www.npr.org

မ်က္လံုးက အၿမဲ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ထားတာေၾကာင့္ ေၿခာက္ေသြ႕ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္ရည္တု (Tear Drop) ကို မၾကာခဏ ခတ္ေပးဖို႔ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္ကေလးေတြကို မပ်င္းမရိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ကို ႏွစ္ခ်ီ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။