ခန္႔ညားၿပီးစတုိင္က်ဖို႔အတြက္က အမ်ိဳးသားတုိင္းမျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ ခန္႔ညားတဲ့ အမ်ိဳးသားတိုင္းကလည္း တမူထူးျခားတဲ့စတိုင္ေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ ခန္႔ညားစတုိင္က်တဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ မျဖစ္ခ်င္ဘူးလား။

နာရီ

Source: menshealth.com

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ စတိုင္က်ခန္႔ညားေနဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေထာက္အကူျပဳေပးနုိင္တဲ့ အသံုးအေဆာင္က နာရီပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ေနထုိင္မႈအသြင္ကိုေဆာင္ေစၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ေပးနုိင္ပါတယ္။

ေနကာမ်က္မွန္

Source: Panama Jack

အမ်ိဳးသားတုိင္းက ေနကာမ်က္မွန္နဲ႔မလိုက္ဖက္ပါဘူး။ စတိုင္က်တဲ့အမ်ိဳးသားမ်ားမွသာ ေနကာမ်က္မွန္နဲ႔ၾကည့္ေကာင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့ေနကာမ်က္မွန္မ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ခန္႔ညားစတုိင္က်တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိ႔ရနိုင္ပါတယ္။

ပုိက္ဆံအိတ္

Source: Pixland.uz

အမ်ိဳးအစားေကာင္းမြန္တဲ့ ေယာက်္ားကိုင္ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးကုိ ကိုယ္နဲ႔မကြာထားရွိျခင္းျဖင့္ စတုိင္က်တဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ အသြင္ကိုပံုေဖာ္လုိက္ပါ။

ေဘာပင္

Source: Shutterstock

အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ စတိုင္က်အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ႌအိတ္မွာ ေဘာပင္ခပ္မိုက္မိုက္တစ္ေခ်ာင္းရွိသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးတာမ်ိဳး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမွာ မွတ္တမ္းေရးတာမ်ိဳးေတြကို ေဘာပင္လွလွေလးထုတ္ၿပီစတုိင္က်လုိ႔ရနိုင္ပါတယ္။