ဒီဇိုင္းလွလွအိတ္ေတြကို မရိုးရေအာင္ကိုင္ေဆာင္တတ္သူေတြဟာ အမ်ိဳသမီးေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ္သြားလာမယ့္ ခရီး၊ လုပ္ေဆာင္မယ့္အလုပ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အိတ္မ်ိဳးစံုကို စတုိင္က်က် လြယ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ရံုးသြားမယ့္ကီြးရဲ႕စတုိင္

Source: aliexpress.com

ကုမၸဏီမွာျဖစ္ေစ၊ အစုိးရရံုးမွာျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနတဲ့ကီြးတုိ႔နဲ႔ လိုက္ဖက္ညီတဲ့အိတ္ကေတာ့ ဒီဇိုင္းလွလွ၊ အေရာင္ခပ္မုိက္မိုက္ နဲ႔ လက္ဆြဲအိတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ သိမ္းဆည္းရမယ့္ဖုိင္ေတြ စတဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြကုိ ေသခ်ာစြာ ဂရုစုိက္သယ္ေဆာင္သြားနုိင္ၿပီး ခန္႔ညားတဲ့စတိုင္က်မႈကိုလည္း ေပးစြမ္းနုိင္တယ္ေလ။

ေက်ာင္းသြားမယ့္ကီြးတုိ႔စတုိင္

Source: click2times.com

လြတ္လပ္ေပ့ါပါးတဲ့အရြယ္မွာ လန္းဆန္းတဲ့အသံုးအေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္တာေပ့ါ။ ေက်ာင္းသြား၊ သင္တန္းသြားမယ့္ ကီြးတုိ႔ကေတာ့ အလန္းစားဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ ေက်ာပိုးအိတ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

ခရီးသြားမယ့္ကီြးတုိ႔စတုိင္

Source: Saddleback Leather

ကိုယ္သြားမယ့္ခရီးကုိလိုက္ၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္ အႀကီး၊ အေသးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းမွန္သမွ် သယ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး ပံုတံုးႀကီးမျဖစ္ေအာင္လည္း ဂရုျပဳကာ စတိုင္မုိက္ေစမယ့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ေတြကုိပဲ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

အားကစားခန္းမကိုသြားမယ့္ကီြးတုိ႔စတုိင္

Source: The Idle Man

ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မယ့္ကီြးတုိ႔ အားကစားခန္းမကုိသြားတဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ Gym အသံုးအaဆာင္ေတြပါဖုိ႔ လုိအပ္တာေပ့ါ။ စတိုင္လည္းမိရမယ္၊ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြလည္း ပါနုိင္မယ့္အိတ္မ်ိဳးေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။