ညဘက္ Night Out ထြက္ခ်ိန္ပဲျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ကလပ္သြားခ်ိန္ပဲျဖစ္ေစ သင့္ခႏၶာကုိယ္ကေန အရွိန္အ၀ါေတာက္ပသလုိ အလင္းေရာင္ေတြထြက္ၿပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္ခ်င္ပါသလား။ ဒါဆိုအျဖဴေရာင္တက္တူးထိုးလိုက္ပါ။

အျဖဴေရာင္မွင္နဲ႔တက္တူးမွာ မီးစုန္းျဒပ္ေတြပါေနလား

Source: fatattoo.site

ညဘက္မွာခႏၶာကုိယ္ကေန အလင္းေရာင္ေတာက္ပဖုိ႔ မီးစုန္းျဒပ္ေတြမလုိပါဘူး။ သင့္ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕စတုိင္က်မယ့္ေနရာတစ္ခုမွာ အျဖဴေရာင္တက္တူးထိုးလိုက္ပါ။

ဘယ္လုိမွင္နဲ႔ အျဖဴေရာင္တက္တူးထိုးရမလဲ

Source: BP&O

အျဖဴေရာင္တက္တူးထိုးတိုင္းေတာ့ အေမွာင္ထဲမွာကိုယ္ေရာင္ေတြမေတာက္ပနုိင္ပါဘူး။ ၿဗိတိန္ကေနထုတ္တဲ့အျဖဴေရာင္မွင္နဲ႔ ထိုးမွသာ အလင္းထြက္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ အျဖဴေရာင္တက္တူးအထိုးမ်ားၾကလဲ

Source: inofashionstyle.com

ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြၾကားထဲမွာ ညဖက္အလင္းျပန္နုိင္တဲ့ အျဖဴေရာင္တက္တူးဟာ အေတာ္ေလး ေရပန္းစားလ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျမင္သာနုိင္တဲ့ လည္ပင္း၊ ဂုတ္၊ လက္ေမာင္းနဲ႔ လက္ဖ်ံေတြမွာ ထိုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။