လူတုိင္းရဲ႕ဘဝမွာ ပန္းတိုင္ေတြကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ဒီပန္းတိုင္ေတြကိုေတာ့ လူတုိင္းကေရာက္ေအာင္ မသြားနုိင္ၾကပါဘူး။ လမ္းခုလတ္မွာတင္ လက္ေလွ်ာ့အရံႈးေပးၿပီး ပန္းတုိင္နဲ႔ေဝးရသူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပန္းတိုင္ဆီေရာက္ဖုိ႔က သာမန္ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ေတာ့ မေရာက္နုိင္ပါဘူး။

မိမိကုိယ္ကုိ ကိုးကြယ္ပါ

Source: Business 2 Community

ေလာကမွာယံုၾကည္ကုိးကြယ္ရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ဘဝေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ေနရာရာမွာသြားၿပီး ဆုေတာင္းေနရံုနဲ႔မရပါဘူး။ ကုိယ့္ဘဝအတြက္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကိုယ္ကို အားေပးပါ

Source: SmallBizClub

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ့္ကုိခ်စ္သူ၊ ခင္သူေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရံႈးမႈဒဏ္ကို အခ်ိန္တန္ရင္ ကိုယ္ပဲခံစားရမွာပါ။ ဒီလိုခံစားရခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကုိကိုယ္အားေပးမွသာ ဆိုးဝါးတဲ့စိတ္ဒဏ္ရာေတြကေန လြတ္ကင္းနုိင္မွာပါ။

မိမိကိုယ္ကိုျမွင့္တင္ပါ

Source: Crenov8

ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ႀကားဆရာ စတဲ့ဆရာေပါင္းမ်ားစြာအျပင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးတဲ့ မိဘအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားစြာ ရွိပါနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူေတြဘယ္ေလာက္ပဲ အားေပးျမွင့္တင္ပါေစ၊ မိမိစိတ္ကေန ကုိယ့္ကိုကုိယ္ျမွင့္တင္ပါမွ စစ္မွန္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ဘဝကို ရနုိင္မွာပါ။