လူေတြဟာ ေဒါသထြက္လာခ်ိန္မွာ ဘာကိုမွမၿမင္ေတာ့ဘဲ ေၿပာခ်င္ရာေၿပာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘာကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေၿပာရမယ္၊ ဘာကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာေတြကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး မေၿပာသင့္တာေတြ ေၿပာမိလုပ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒါသထြက္ေနၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုအၿပဳအမူေတြကိုေရွာင္ရွားရမလဲ။

ကမူးရွဴးထိုး ေၿပာဆိုလိုက္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔

Source: focusforwardcc.com

ေဒါသထြက္သြားတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း စိတ္ထဲရွိရာ ကမူးရူးထိုး ေၿပာတတ္တဲ့အက်င့္ကို ေရွာင္ပါ။ ကိုယ္က ေဒါသထြက္ခ်ိန္မွာ စိတ္မထိန္းလိုက္ဘဲ စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္း ေၿပာခ်လိုက္တဲ႔အခါမွာ တစ္ဖက္ကမွားေနခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ မစဥ္းစားဘဲ ေၿပာလိုက္တာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ကိုယ့္အမွားၿဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေပါက္ကြဲတာမ်ိဳးေရွာင္ပါ

Source: i2.wp.com/compassionateman.com

ေဒါသထြက္သြားတာနဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေပါက္ကြဲပစ္လိုက္တာမ်ိဳးလည္း မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ပညာရွိအမ်က္ အၿပင္မထြက္ဆိုတဲ႔ ထံုး ႏွလံုးမူၿပီးေတာ့ လက္ပါေၿခပါ ေဒါသေပါက္ကြဲပစ္လိုက္တာမ်ိဳးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ပါ။ ေသြးေအးသြားခ်ိန္မွာ ေနာင္တရသြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳး ၿဖစ္လာႏိုင္လို႔ပါ။

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်လိုက္ပါနဲ႔

Source: communicerenmetcom

စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မွာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ိဳးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မွာခ်လိုက္တဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြဟာ မွားယြင္းတတ္လို႔ပါ။ အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြဆို ပိုၿပီးေတာ့ နစ္နာဆံုးရွံဳးသြားမွာ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ေဒါသၿဖစ္ေနခ်ိန္မွာ စိတ္ခံစားခ်က္ကိုလိုက္ၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်လိုက္ပါနဲ႔။