ဘ၀ခရီးၾကမ္းကုိ ျဖတ္သန္းတဲ့အခါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ဖုိ႔အတြက္ အကူအညီအျဖစ္ လက္နက္ေတြလုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွအခက္အခဲေတြကို အလြယ္တကူေက်ာ္ျဖတ္သြားနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိရိယာေတြမရွိတဲ့အခါမွာ ေလာကဓံဆိုတဲ့ရန္သူနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့အခါ ကုိယ္ဟာအၿမဲအရံႈးနဲ႔ ရင္ဆုိင္သြားရနုိင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

Source: prodiet.com.br

ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ လက္နက္ႀကီးတစ္ခုကေတာ့ က်န္းမာေရးပါပဲ။ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေရးန႔ဲ စိတ္က်န္းမာေရးဆုိၿပီး နွစ္မ်ိဳးခြဲျခားခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါက်န္းမာမွ ဘ၀ရဲ႕ပန္းတုိင္ဆီကုိ အေရာက္လွမ္းသြားနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစု

Source: Australian Institute of Family Studies

မိဘေတြကစၿပီး သားသမီး၊ ဇနီး စတဲ့ လက္နက္ေကာင္းေတြဟာ ကိုယ့္အနားမွာ အၿမဲရွိေနသင့္ပါတယ္။ ေၾကာက္စရာဘ၀ရဲ႕ ရန္သူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ရတဲ့အခါမွာ မိသားစုဆုိတဲ့လက္နက္က ကုိယ့္ကုိလံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ ေပးနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး

Source: SJ Personnel

ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးဆုိတဲ့ လက္နက္ႀကီးကုိ ဘ၀အစကေန အဆံုးထိ အဆင္သင့္ကိုင္စြဲထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ႀကီးကုိသာသတိရွိရွိနဲ႔ ကိုင္စြဲထားရင္ ဘ၀မွာထုိးနွက္လာတဲ့အႏၱရာယ္ရန္စြယ္ေတြကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ေက်ာ္လႊားနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။