စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပလူမႈဆက္ဆံေရးမွာျဖစ္ေစ အမ်ားနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္တဲ့ အမူအက်င့္ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေနရာတိုင္းမွာဦးေဆာင္သူေတြျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သံတမန္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈဆက္ဆံေရးေတြ ျပည့္၀ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

သုေတသနျပဳလုပ္သင့္

Source: preprod.heartstrongministries.com

ကုိယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သုေတသနတစ္ခုသဖြယ္ ႀကိဳတင္ေလ့လားထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အႀကိဳက္ကုိသိနုိင္ၿပီး ကုိယ္လုိရာကုိဆြဲေဆာင္နုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္အမူအယာဂရုစုိက္သင့္

Source: www.lidivorcesolutions.com

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေတြ႕ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ စကားအေျပာအဆိုကုိပဲဂရုျပဳၿပီး ကိုယ္အမူအယာကုိသတိမထားမိတဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္းရွိနုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္အမူအယာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းဟာလည္း တဖက္သားရဲ႕အေကာင္းျမင္မႈကုိ ရရွိေစနုိင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

လူမႈဆက္သြယ္ေရး

Source: besuccess.com

အဆင့္ျမင့္တဲ့လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္က ကိုယ့္ကိုကုိယ္ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေပ့ါဆသင့္တဲ့ကိစၥတစ္ခုက ကုိယ့္ကုိကိုယ္ယံုၾကည္မႈ မလြန္ကဲသြားေစဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

နားေထာင္ေပးနုိင္စြမ္း

Source: Thomson Reuters Tax & Accounting

ေကာင္းမြန္တဲ့သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ တဖက္လူရဲ႕ေျပာစကားကုိ စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ တခဏအတြင္းမွာပဲ သင္တို႔ၾကားမွာ ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္မႈေတြရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။