လူတစ္ေယာက္ဘဝမွာ အေရးၾကီးဆံုး အခန္းက႑မွာ ဘယ္အရာပါဝင္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လူ႔ဘဝရဲ႕ အခ်ိဳ းအေကြ႕ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ ဦးေႏွာက္ဟာ လူ႔ဘဝမွာ အေရးပါဆံုးပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဘဝမွာ အထူးအေရးပါတဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေတြပါပဲ။

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈေတြ

Source: americanpharmacynews.com

လူ႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အၿမဲဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမႈေတြအားလံုးဟာ ဦးေႏွာက္ဆီကုိ အၿမဲအခ်က္ၿပ ပို႕ေဆာင္ေနပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္လိုက္တဲ႔အခါမ်ိဳး (ဥပမာ – မ်က္လံုးက ကြန္ပ်ဴတာကို ၾကည့္ၿပီး လက္က ေမာက္စ္ကုိ ႏွိပ္ေနတာမ်ိဳး) မွာ ဦးေႏွာက္က ေက်ာရိုးနားဗ္ေၾကာမၾကီးဆီကို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးပို႕ေပးေနပါတယ္

ေက်ာရိုးနာ့ဗ္ေၾကာမၾကီး

Source: www.tigtagcarolina.com

ေက်ာရိုးနာ့ဗ္ေၾကာမၾကီးအေၾကာင္းကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။ ေက်ာရိုးနာ့ဗ္ေၾကာမၾကီးကေတာ့ ဦးေႏွာက္ကေပးပို႔လာတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ နာ့ဗ္ေၾကာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းေတြကို လိုသလို လွဳပ္ရွားေစတာပါ။

Peripheral Nerves အေၾကာင္း

Source: shiftdelete.net

Peripheral Nerves ကေတာ့ ေက်ာရုိး နာ့ဗ္ေၾကာမကေန ခႏၶာကိုယ္ဆီ သတင္းအ်က္အလက္ေတြ ေပးပို႔တဲ႔ အာရံုေၾကာေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ တက္ၾကြတဲ႔ လွဳပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ Peripheral Nerves ေတြက Skeletal Muscles ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

Skeletal Muscles အေၾကာင္း

Source: www.interactive-biology.com

ဒီႀကြက္သားေတြကေန ၿပဳမူလိုက္တဲ႔ လွဳပ္ရွားမႈေတြ ေကာင္းမေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဦးေႏွာက္နဲ႔ ေက်ာရိုးနာ့ဗ္ေက်ာမၾကီးေတြက ၿပန္လည္လက္ခံတာပါ။ ဒီလို လက္ခံရရွိတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕ လွဳပ္ရွားမႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ၿဖစ္ေစဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ နဲ႔ ခႏၶာဟာ စက္ၾကီးတစ္လံုးလို ဟန္ခ်က္ညီညီ အခ်ိဳးက်က် လုပ္ေဆာင္ေနတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။