လူ႔ေလာကမွာ ရွင္သန္ေနတဲ့လူသားတုိင္းမွာ ၀တ္ရံုကုိယ္စီရွိသင့္ပါတယ္။ ထို၀တ္ရံုကုိလည္း လူတုိင္း၀တ္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွေအးခ်မ္းလံုၿခံဳတဲ့ဘ၀ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖတ္သန္းနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂရုဏာ၀တ္ရံု

Source: denvericc.org

မိသားစုျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ဂရုဏာတရားကို လက္ကိုင္ထားသင့္ပါတယ္။ ႀကံဳလာတဲ့ကိစၥတုိင္းကို အျပစ္မျမင္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းကူညီေဖးမေပးသြားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

နားလည္ျခင္း၀တ္ရံု

Source: dr.emsig.ir

ကိုယ္ခ်စ္သူ၊ ခင္သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲမွာ နားလည္မႈဆိုတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုက အၿမဲလိုအပ္ပါတယ္။ နားလည္မႈ၀တ္ရံုကိုၿခံဳထားျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေတြကင္းစင္ၿပီး ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ပိုင္ဆုိင္နုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဖးမကူညီျခင္း၀တ္ရံု

Source: footage.framepool.com

လူ႔ဘ၀မွာေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကုိ ရရွိနုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတၱတရားေတြ၊ မာန္မာနေတြကုိ လက္ကိုင္ထားလုိ႔မရပါဘူး။ တုိေတာင္းလွတဲ့လူ႔ဘ၀ခရီးမွာ အခ်င္းခ်င္းလုိအပ္တဲ့အကူအညီေတြကုိေ၀မွ်ၿပီး ေဖးမေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေဖးမကူညီျခင္း၀တ္ရံုကုိ ၀တ္ဆင္ထားရုံျဖင့္ သာယာဖြယ္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာဘ၀ကုိ ရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။