ညအခ်ိန္မွာျဖစ္ေစ၊ အားလပ္ရက္ေတြမွာျဖစ္ေစ အိမ္မွာ အေပါင္းအသင္း၊မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ပါတီေလးတစ္ခုကုိ က်င္းပဆင္ႏႊဲေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ကူးေနပါသလား။ ပါတီမွာ ႀကံဳေတြ႔နုိင္တဲ့ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ ကုိ ႀကိဳတင္ေလ့လာသတိျပဳမိဖို႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္း

Source : Reason.com

ပါတီပြဲေလးတစ္ခု က်င္းပေတာ့မယ္ဆုိရင္ လာေရာက္မယ့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္ကို ေသခ်ာ ဂရုျပဳ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ပြဲတက္သူမ်ားနဲ႔ ပြဲမွာ တည္ခင္းဧည့္ခံမည့္ အစားအေသာက္မ်ား လံုေလာက္မႈရွိေစဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား မလံုေလာက္တဲ့အခါမွာ မလုိလားအပ္တဲ့ စိတ္ရႈပ္စရာေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

ေနရာထုိင္ခင္း က်ယ္ျပန္႔မႈ

Source : Soho

Home Party ပြဲတစ္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခါ ပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာကို ဦးစြာအေလးထား ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းက က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိတာမ်ိဳး၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အုိနဲ႔ ကေလးမ်ား ရွိတာမ်ိဳးဆိုလ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ စိတ္အေနွာင့္အယွက္မ်ား ေတြ႔လာနုိင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအရင္းအခ်ာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း

Source: Bijou Wedding Venues

အထူးစီစဥ္ထားတဲ့ Home Party ေလးတစ္ခုကုိ ကိုယ့္ရဲ႕ အခင္ဆံုးမိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းေတြ အားလံုးကို တစ္ေယာက္မက်န္ ဖိတ္ၾကားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားတဲ့အခါမွာ ေသခ်ာစြာ လူစာရင္းကုိ ေရးမွတ္ၿပီး ဖိတ္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ မိတ္ေဆြအရင္းအခ်ာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ က်န္ခဲ့ပါက ေပ်ာ္စရာပြဲေလးမွ ၀မ္းနည္းဖြယ္ပြဲေလး ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေလးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

Source: CertaPet

Home Party ေလးတစ္ခုက်င္းပေတာ့မယ့္ အိမ္မွာ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေလးမ်ား ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါတယ္။ ခ်စ္စရာေခြးေလး၊ေၾကာင္ေလးေတြဟာ ပါတီပြဲေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈေတြ ခံစားရနုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပြဲတက္လာသူမ်ားကလည္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေလးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။