တက္တူးကိုသေဘာက်နွစ္သက္သူအတြက္ ဆန္းသစ္ေခတ္မွီတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းေတြကို အၿမဲေလ့လာေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဝါသနာအရင္းခံသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ေလ့လာမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေခတ္မွီတဲ့စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းဆန္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေရာင္စံုကာလာသစ္ပင္

Source: ar.pinterest.com

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိအေလးထားတဲ့ စိတ္ကူးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္ဒီဇိုင္းေတြန႔ဲတက္တူးပံုစံဟာ သင့္ကုိေခတ္မွီစတုိင္က်ေစနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ပင္အျမစ္မ်ား

Source: tattoosbag.com

ခပ္မုိက္မိုက္စတုိင္နဲ႔ မိန္းကေလးအျပတ္ခုိက္သြားေစနုိင္တဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ျမစ္ေတြနဲ႔ဆန္းသစ္ထားတဲ့တက္တူးဒီဇိုင္းေတြဟာ လူအမ်ားၾကားမွာေရပန္းစားေစနုိင္မွာပါ။

သစ္ပင္တန္း

Source: pinterest.de

သစ္ပင္ေတြကိုအထူးျပဳထားတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းေတြထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ဒီဇုိင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ထဲမဟုတ္ဘဲ အတန္းလုိက္ပံုစံနဲ႔ သစ္ပင္တက္တူးေတြဟာ သင့္ကုိအမုိက္စားစတုိင္ေတြေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

သစ္ပင္ငယ္ေလးမ်ား

Source: powershay.com

အပင္ႀကီးေတြပံု တက္တူးဒီဇိုင္းေတြက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသလုိ သစ္ငယ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔ပံုေဖာ္ထားတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းေတြကလည္း သေဘာက်နွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။