ေနရာတုိင္းမွာ အခြင့္အေရးဆုိတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ မသိသူေတြေက်ာ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဟာအျမင္က်ယ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ဆုပ္ကိုင္လုိက္ပါ။

မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္ထားပါ။

Source: Shutterstock

အခ်ိန္တုိင္းမွာ တက္ၾကြလန္းဆန္းေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ။ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အၿမဲစိတ္၀င္စားေနတဲ့အခါ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြကို သူမ်ားေတြထက္ဦးေအာင္ ျမင္ေတြ႔နုိင္ပါလိ့မ္မယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားမ်ားထားပါ။

Source: Shutterstock

မည္သူ႔ကုိမဆုိ ေဖာ္ေရြခင္မင္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုိက္ပါ။ လူအမ်ားကိုၿပံဳးျပႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ သူတုိ႔ကလည္း ကိုယ့္အေပၚရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္လာပါလိမ့္မယ္။ လူေပါင္းစံုေတြက အခြင့္အေရးေကာင္းေတြကို သယ္လာေပးနုိင္ပါတယ္။

ေလ့လာစူးစမ္းပါ။

Source: Shutterstock

ကိစၥတုိင္းကုိ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္သလုိမေနပါနဲ႔။ အၿမဲေလ့လာစူးစမ္းတဲ့အက်င့္ရွိေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြရွိေနတတ္တယ္ဆိုတာ သိျမင္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ စပ္စုတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။