အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္ ဗီတာမင္ျဒပ္ေတြလုိ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့သူေတြရွိသလုိ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြလုိ အျမန္ေမာင္းထုတ္ပစ္ရမယ့္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္လိုလူေတြကို ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေမြးထားမိရင္ ဘဝအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းပါတယ္။

ခ်ိဳးနွိမ္ခ်င္သူမ်ား

Source: John Doherty

ကိုယ့္တက္လမ္းမွန္သမွ်ကုိ သူတုိ႔ပိတ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဆင္ေျပမယ္၊ ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိရင္ မနွစ္ၿမိဳ႕တတ္သူေတြေပ့ါ။ ဒီလုိလူေတြဟာ သိပ္ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္အဆင္မေျပဖုိ႔ကို က်ိတ္ဆုေတာင္းၿပီး ကိုယ့္ကုိအၿမဲေခ်ာက္တြန္းခ်င္ေနသူေတြကုိ အျမန္ဆံုးေရွာင္ဖယ္သင့္ပါတယ္။

ေရွ႕တမ်ိဳးကြယ္ရာတမ်ိဳးေျပာတတ္သူမ်ား

Source: nevadasmallbusiness.com

ဒီလုိအက်င့္ရွိတဲ့သူမ်ိဳးေတြဟာ ဘဝအတြက္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ အျမန္ဆံုးေမာင္းထုတ္ရမယ့္ လူစာရင္းမွာပါပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာဖံုးေအာက္က အစစ္အမွန္မ်က္နွာထားကုိ ျမင္ရဖုိ႔ခက္ခဲတယ္ေလ။

မိတ္ေဆြတုမ်ား

Source: Pinterest

ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို အတုအစစ္ခြဲျခားသိျမင္နုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္တဲ့ ရန္သူေတြဟာ ဘဝအတြက္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြပါပဲ။ ဒီလုိမိတ္ေဆြတုေတြကို အျမန္ဆံုး လက္ျပႏႈတ္ဆက္သင့္ပါတယ္။