ေဒါက္ပါတဲ့ဖိနပ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားအတြက္ေရာ အမ်ိဳသမီးအတြက္ပါ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိေစနုိင္တဲ့ ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဖိနပ္အျမင့္ကို စီးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ လူၾကားထဲမွာထင္ရွားေစၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈလည္းရွိေစနုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကလည္း (HightHeels) ကို စြဲစြဲလန္းလန္းစီးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ေတာ့ ဖိနပ္အျမင့္ေတြက စီးဖုိ႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသားေတြ ဘယ္ခ်ိန္ထဲက စီးခဲ့ၾကတာလဲ

Source: Kalco-Vitaderm

လြန္ခဲ့ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက အမ်ိဳးသားေတြက ဖိနပ္အျမင့္ (Hight Heels)ေတြကို စီးခဲ့ဲၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Hight Heels ကုိ စတင္စီးခဲ့တဲ့ သူေတြဟာလည္း အမ်ိဳးသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိအမ်ိဳးသားေတြ Hight Heels စီးၾကတာလဲ

Source: BooksFact

ေရွးေခတ္စစ္သည္ေတာ္ေတြ၊ ျမင္းစီးသမားေတြက Hight Heels ကုိ အမ်ားဆံုးစီးခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါ။ ျမင္းေပၚတက္တဲ့အခါ ဖိနပ္အျမင့္ဟာ ျမင္းဗိုက္နားမွာရွိတဲ့ ေျခနင္းကြင္းကုိ အလြယ္တကူနင္းတက္နုိင္ပါတယ္။ စစ္သည္ေတာ္ေတြက ျမင္းေပၚမွာမတ္တတ္ရပ္ၿပီး ေလး၊ ျမွားေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီ Hight Heels ဟာ မ်ားစြာအကူအညီေပးပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြက Hight Heels ကုိဘယ္လိုေနရာေတြမွာစီးၾကတာလဲ

Source: Pinterest

ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ Hight Heels ဟာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အနွစ္ၿခိဳက္ဆံုး လက္စြဲေတာ္ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဧည့္ခံပြဲေတြ၊ စင္ျမင့္ေပၚက အခမ္းအနားေတြမွာ Hight Heels ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မပါမျဖစ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္အမ်ိဳးသားေတြ Hight Heels မစီးသင့္တာလဲ

Source: Chiko Shoes

ယေန႔ေခတ္မွာလည္း Hight Heels ကုိသေဘာက်နွစ္ၿခိဳက္တဲ့အမ်ိဳးသားေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Hight Heels က ယေန႔အမ်ိဳးသားေတြအတြက္မသင့္ေတာ္တဲ့ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြကားေမာင္းတဲ့အခါမွာHightHeels ဟာအႏၱရာယ္အေပးဆံုးပါပဲ။ေျခလ်င္ခရီး ေတြေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာလည္း HightHeels ဟာ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိတဲ့အျပင္ ဖိနပ္ေပါက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ၾကြက္တတ္ျခင္းစတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြပါေပးနုိင္ပါတယ္။