ဟစ္ေဟာ့အကကို ကလည္း ကခ်င္တယ္။ ဘယ္လို ကရမယ္ဆိုတာလည္း မသိလို႔ ေခါင္းစားေနတဲ့ ကီြးတို႔အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး လိုက္ကရလြယ္တဲ့ ဟစ္ေဟာ့ကနည္းေလးကုိ ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

အဆင့္တစ္

Source: udemy.com

အရင္ဆံုး ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းကို စုထားပါ။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေၿခကို ဘယ္ဘက္ ကို ေရႊ႕ပါ။ ေနာက္က ညာေၿခလိုက္ပါ။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ေၿခေထာက္ႏွစ္ဘက္စုခ်ိန္မွာ အေပၚက လက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းေကြးလိုက္ဆန္႔လိုက္ လုပ္ရမွာပါ။ ဘယ္ေၿခေဘးဘက္ေရႊ႕ခ်ိန္မွာ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ကားလိုက္ၿပီး ညာေၿခက ၿပန္လိုက္စုခ်ိန္မွာေတာ့ လက္ကို ေကြးလိုက္ရမွာပါ။ ညာေၿခဘက္ကိုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ လက္ကို ေကြးတဲ့ခ်ိန္မွာလည္း ရိုးရိုးေကြးလိုက္လို႔ရသလို လက္ေဖ်ာက္တီးလိုက္လို႔လည္း ရပါတယ္။

အဆင့္ႏွစ္

Source: howcast.com

အဆင့္ႏွစ္ကလည္း အဆင့္တစ္နဲ႔ ပံုစံတူပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေၿခႏွစ္ဘက္ ၿပန္လည္ စုလိုက္ခ်ိန္မွာ ေၿခၾကြလိုက္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုေတာ့ မကားေတာ့ဘဲ ရင္ဘတ္နားမွာ လက္ကို အားယူၿပီး ေကြးလိုက္ ရမွာပါ။ ေၿခကို အေပၚပိုင္း ၾကြလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ လက္ႏွစ္ဘက္စလံုး ေဘးဘက္ၿပန္ခ်ၿပီး လက္ေဖ်ာက္တီးလိုက္ရမွာပါ။

အဆင့္သံုး

Source: udemy.com

အဆင့္သံုးမွာေတာ့ ေၿခေထာက္ေတြကို အသံုးၿပဳရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေၿခႏွစ္ဘက္ကိုကားထားၿပီး ဘယ္ေၿခကို ညာေၿခေရွ့ဘက္ ပို႔ၿပီး နဂိုေနရာၿပန္ပို႔ ရမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ညာေၿခကို ဘယ္ေၿခေရွ့ဘက္ပို႔ၿပီး ထံုးစံအတိုင္း ညာေၿခေနရာၿပန္ထားရမွာပါ။ ေၿခေထာက္ေတြ လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာပဲ လက္ေတြကလည္း ကားလိုက္ ရင္ဘတ္နားၿပန္စုလိုက္ လုပ္ရမွာပါ။

အဆင့္ေလး

Source: wikihow.com

အဆင့္ေလးမွာေတာ့ ဒူးေခါင္းကို အသံုးၿပဳရပါမယ္။ ဘယ္ဒူးေခါင္းကို ေၿခႏွစ္ဘက္အတြင္းကို ေကြးလိုက္ရပါမယ္။ ညာဒူးေခါင္းကိုလည္း ဒီပံုစံအတိုင္းပဲ ေၿခႏွစ္ဘက္အတြင္းကို ေကြးရပါမယ္။ လက္ကိုေတာ့ တစ္ေတာင္ဆစ္ထိ ဘယ္လက္ ညာလက္ တၿပန္တလွန္ ေကြးၿပီး လွဳပ္ရွားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ငါး

Source: pinsdaddy.com

ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ေၿခတစ္ဘက္ကို ေရွ့ကို သံုးလွမ္းလိုက္တိုးၿပီး ေနာက္ေၿခက လိုက္ရမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေရွ့က ေၿခကိုပဲ ေနာက္ သံုးလွမ္းၿပန္ဆုတ္ရပါမယ္။ ဆိုသလိုပဲ ေနာက္ကေၿခကလည္း ၿပန္လိုက္ရမွာပါ။ လက္ကေတာ့ ကေနတဲ႔ ပထမေၿခဘက္ၿခမ္း က လက္ကိုပဲ ေၿမွာက္လိုက္ခ်လိုက္ လုပ္ရမွာပါ။
အထက္ကအဆင့္ကေလးေတြကို ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ေလ့က်င့္ၿပီး ပိုင္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ေတးသြားေတြနဲ႔ လိုက္ၿပီး ကၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။