အမ်ိဳးသားမ်ားဟာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ စိတ္ဓတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဆင္းရဲတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားေတြ ဘယ္လိုအျပဳအမူေတြ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသလဲ။ ဒါကသိပ္နားလည္ရခက္တဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုပါပဲ။

တိတ္တဆိတ္ေနတတ္ျခင္း

Source: cnn.com

အမ်ိဳးသားေတြဟာ တခါတခါမွာ အေတာ္ထူးဆန္းတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို အလြယ္တကူသိရွိနားလည္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ တစ္ေယာက္ထဲတိတ္ဆိတ္စြာေနရတာကို ပုိသေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။

ရင္မဖြင့္လိုျခင္း

Source: The Leading

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရတဲ့စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို တစံုတေယာက္ကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပဖုိ႔ အရမ္း၀န္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲႀကိတ္ခံစားၿပီး စိတ္ဆင္းရဲမႈကိုေက်ာ္လႊားခ်င္ၾကပါတယ္။

ေအးစက္သြားတတ္ျခင္း

Source: thehaystack.org

တစံုတေယာက္အေပၚနာၾကည္းၿပီ၊ တစံုတခုေၾကာင့္စိတ္ဖိစီးရၿပီဆုိရင္ ေယာက်္ားေတြရဲ႕အမူအရာက ေအးစက္ထံုထုိင္းလာတတ္ၾကပါတယ္။ ေယာက်္ားအမ်ားစုဟာ ခံစားခ်က္ေတြကိုရင္ထဲမွာပဲ ၿမိဳသိပ္ထားတတ္ၾကၿပီး စိတ္ဖိစီးတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ ရင္ဆိုင္တတ္ၾကပါတယ္။