လူတိုင္းေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝကို မပိုင္ဆိုင္နုိင္ၾကပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူအေရအတြက္က နည္းပါးလြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေသာ့ကုိလူတုိင္းရွာမေတြ႔နုိင္လုိ႔ပါပဲ။

ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိ ကုိယ္သိပါ

Source: Datacall

ကုိယ့္ဝါသနာ၊ ကုိယ့္အားသာခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာသိရွိနားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဝါသနာနဲ႔အရည္အခ်င္းက ဘီျဖစ္ေနေပမယ့္ ကိုယ္လုပ္မိတဲ့အလုပ္က ေအျဖစ္ေနရင္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလွမ္းေဝးေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ဝါသနာနဲ႔လုပ္ငန္း ထပ္တူက်ဖို႔အဓိကလုိအပ္ပါတယ္။

အတိတ္ကုိအတိတ္မွာထားပါ

Source: INPRNT

မွားယြင္းတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတိတ္ေတြ ရွိေကာင္းရွိနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိဝမ္းနည္းစရာ အတိတ္ေတြထဲမွာပဲ စိတ္ကုိျမွပ္နွံမထားသင့္ပါဘူး။ အတိတ္ဆုိတာ သင္ခန္းယူဖုိ႔အတြက္ပဲ အသံုး၀င္ပါတယ္။

အနာဂတ္အိမ္မက္ေတြထားပါ

Source: mountainyou.wixsite.com

ကိုယ့္အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းမလဲဆုိတဲ့ အနာဂတ္အိမ္မက္ေတြရွိသင့္ပါတယ္။ အိမ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြနဲ႔ အၿမဲလံုးပမ္းေနရမွာပါ။