ဟစ္ေဟာ့အကေတြထဲမွာ လက္ေမာင္းကုိ လွိဳင္းလံုးေလးေတြသဖြယ္ ကသြားၾကတာၿမင္ဖူးၾကမွာပါ။ ဒီလို လက္ေမာင္ေလးေတြ လွိဳင္းလံုးေလးေတြလို ေဝ့ယမ္းၿပီး (Dubstep) ကခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီအကကို ဘယ္လိုက ရမလဲဆိုတာ နည္းနည္းေလးေၿပာၿပေပးမယ္ေနာ္။

Source: howcast.com

အဆင့္ ၁
ပထမဆံုးအေနနဲ႔ လက္ေမာင္းကုိ တန္းထားရမွာပါ လက္ေမာင္းကို တန္းထားေပမယ့္ ဘယ္ဘက္လက္ဖဝါးကို ေထာင္ထားရပါမယ္။

အဆင့္၂

Source: howcast.com

အဆင့္ ၂ မွာေတာ့ ေထာင္ထားတဲ႔ ဘယ္ဘက္လက္ဖဝါးကေန လက္ေလးေခ်ာင္းကုိ ေကြးခ်လိုက္ပါ။

အဆင့္ ၃
ၿပီးရင္ေတာ့ ေထာင္ထားတဲ႔ လက္ဖဝါးကိုပါ ေအာက္ ငိုက္စိုက္လိုက္ပါ။

အဆင့္၄

Source: dancedb.ru

ဘယ္ဘက္လက္ဖဝါးတစ္ခုလံုး ငိုက္စိုက္က်သြားရင္ေတာ့ အဲဒီဘယ္ဘက္လက္ရဲ႕ တေတာင္ဆစ္ကေန အားယူၿပီး အေပၚဘက္ကို ေကြးတင္လိုက္ပါ။ လက္ဖဝါးကိုလည္း ငိုက္စိုက္ထားရကေန တတန္းတည္း (ေၿမၿပင္ညီသဖြယ္) ပံုစံၿပန္ေၿပာင္းလိုက္ပါ။ လက္ဖေနာင့္နဲ႔ ပခံုးက တတန္းတည္းၿဖစ္ေနပါေစ။

အဆင့္ ၅

ဒီအဆင့္ထိၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ တေတာင္ေကြးထားတဲ့ ေနရာကို လက္ဖဝါးနဲ႔ တစ္တန္းတည္းၿပန္ေၿပာင္းလိုက္ၿပီး ပခံုးကို ၿမွင့္လိုက္ပါမယ္။

Source: howcast.com

အဆင့္ ၆

ဘယ္ဘက္ ပခံုးကို ၿမွင့္လိုက္ၿပီးတာနဲ႔ ညာဖက္ ပခံုးကိုလည္း လိုက္ၿမွင့္ရမွာပါ။ ညာဖက္ပခံုးကို ၿမွင့္ၿပီးတာနဲ႔ အထက္က အဆင့္ေတြကို ၅ ကေန ၁ အထိၿပန္လည္ၿပီး ညာဖက္မွာကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ပံုစံ ၿပန္သြားမွာပါ။

ညာဖက္လက္ ကကြက္မ်ား

Source: wikihow.com

ပထမဆံုး ပခုံးကို ၿမွင့္လိုက္ပါမယ္။ လက္ေတြကို တေၿဖာင့္တည္းသြားပါမယ္။ ၿပီးရင္ တံေတာင္ဆစ္ကေန အားယူေကြးၿပီး အေပၚေၿမွာက္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ လက္ဖဝါးကို ငိုက္စိုက္လိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ လက္ဖဝါးကိုေထာင္ၿပီး လက္ေလးေခ်ာင္းကိုေတာ့ ေကြးခ်ထားတာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ လက္ဖဝါးကို ၿပန္ေထာင္ပါမယ္။ လက္ေမာင္းကို တန္းထားပါမယ္။

Source: coub.com

ဒီကကြက္ေလးေတြက ပထမဆံုးေလ့က်င့္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ ခက္ခဲေနဦးမွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေၿဖးေၿဖးခ်င္း ေလ့က်င့္ယူပါ။ အေလ့အက်င့္ရလာတဲ့နဲ႔အမွ် ၿမန္ၿမန္ေလး ကၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။