ဝန္ထမ္းေကာင္း ၿဖစ္ခ်င္ၾကတာေတာ့ ဝန္ထမ္းတိုင္းလိုလို ပါပဲ။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ အၿဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရတာကိုလည္း ဝန္ထမ္းတိုင္း ဂုဏ္ယူၾကပါတယ္။ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လို က်င့္ၾကံၾကိဳးစားအားထုတ္ရမွာပါလဲ။

Professional ပီသပါ

Source: Aliere Advisors.com

ပညာရွင္ ပီပီသသ လုပ္ကိုုင္တတ္ၾကသူေတြကိုသာ သူေဌးေတြက အလိုရွိတာပါ။ ဘယ္လိုနယ္ပယ္မ်ိဳးမွာ မဆို ပညာရွင္ပီပီသသ လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ Professional ဆန္သူေတြနဲ႔သာ လူတိုင္းက အတူအလုပ္တြဲ လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ပီပီသသ အလုပ္ကို ေသခ်ာအာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္တတ္တဲ႔ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို သူေဌးေတြက သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသလို ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ေလးစားမႈကိုလည္း ရရွိနိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

ေဝဖန္ၿပစ္တင္ခံရမႈေတြက တဆင့္ ေလ့လာသင္ယူပါ

Source: sherwin-williams.com

အလုပ္တစ္ခု စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ အမွားေတြကို လုပ္ကိုင္တတ္မိၾကတာ လူတိုင္းလိုလိုပါပဲ။ အလုပ္တစ္ခုကို ေသခ်ာဂဃနဏ မသိေသးခ်ိန္မွာ အမွားလုပ္မိမွာကုိ သင္ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ လူတိုင္းအမွားနဲ႔ မကင္းပါဘူး။ ဒီအတြက္ အမွားေတြအေပၚ သူေဌး ဒါမွမဟုတ္ အထက္လူၾကီး ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ၿပစ္တင္ေဝဖန္တဲ႔အခါမွာ ေသခ်ာဂရုတစိုက္ နားေထာင္ၿပီး အမွားေတြက တဆင့္ အမွန္ၿဖစ္ေအာင္ သင္ခန္းစာယူပါ။

အေတြ႔အၾကံဳေတြကတဆင့္ ေလ့လာသင္ယူပါ

Source: curriculocerto.com

ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့လာပါ။ ေလ့လာသင္ယူထားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ အေၿခခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါ။ သင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေသခ်ာ အေၿဖရွာၿပီး ေၿဖရွင္းပါ။ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ၿငင္းဆိုမိတဲ႔အတြက္ ေနာင္တရတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွမၿဖစ္ေစပါနဲ႔။

လုပ္ငန္းခြင္က လူေတြနဲ႔ ညီေထြရွိေအာင္ေနပါ

Source: sarakraf.com.

တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ထားႏိုင္သူေတြဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ အတူတြဲလုပ္ေနရတဲ႔ လူေတြနဲ႔မွ မတည့္ဘူးဆိုရင္ ေန႔ရက္တိုင္းက ေၿခာက္ၿခားစရာၾကီး ၿဖစ္ေနမွာပါ။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း စာနာနားလည္မႈ ၊ ခင္မင္မႈ နဲ႔ ေလးစားမႈေတြထားမွ လုပ္ငန္းခြင္က ေပ်ာ္စရာေကာင္းေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တိုင္းနဲ႔ တည့္တဲ႔ အတြက္ သူေဌးရဲ႕ သတိထားမႈကိုလည္း ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။