အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမွာ အေပၚယံသြင္ျပင္ စတုိင္က်ခန္႔ညားေနရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အရည္အခ်င္းေတြလည္း လုိအပ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြျပည့္၀ၿပီး စမတ္က်တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ေလ့လာက်င့္သံုးၾကည့္လုိက္ပါ။

ေလ့လာမႈအားေကာင္းျခင္း

ဘ၀ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ မျမင္ရတဲ့ဆရာတစ္ဆူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ဘ၀အေပၚမွာ ဇြဲ၊လံု႔လေတြနဲ႔ႀကံဳလာသမွ်ေလာကဓံကုိ အျပဳသေဘာေလ့သာသင္ယူနုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

တက္ၾကြလန္းဆန္းေနျခင္း

Source: Shutterstock

စိတ္ဓာတ္က်စရာကိစၥေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ေတြမွာေတာင္မမႈဘဲ အၿမဲတက္ၾကြလန္းဆန္းေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြၾကားထဲကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုယ့္ေၾကာင့္ ခြန္အားေတြရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရဲရင့္ျပတ္သားျခင္း

Source: seedoctornow.com

ကိစၥရပ္တုိင္းကို ရဲရင့္စြာရင္ဆိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိျပတ္သားစြာခ်နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ထက္ျမတ္တဲ့ေယာက်္ားတစ္ေယာက္မွာ ေတြေ၀ျခင္း၊ မျပတ္သားျခင္းဆိုတာေတြမရွိနုိင္ပါဘူး။

ဦးေဆာင္နုိင္စြမ္းရွိျခင္း

Source: 123coolpictures.com

ထူးခၽြန္ၿပီးစတုိင္က်တဲ့ ေယာက်္ားတုိင္းမွာ ဦးေဆာင္နုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ အရာရာကို ေနာက္လုိက္သေဘာမ်ိဳး ေရသာခိုတဲ့အက်င့္ လံုး၀မရွိသင့္ပါဘူး။