ဘဝမွာ ၿပႆနာေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ ရွဳပ္ေထြးမေနခ်င္ရင္ စိတ္ကိုအရင္ဆံုး ရွင္းေအာင္ထားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြ ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရတဲ့အခါ စိတ္ရွဳပ္ေထြးေနာက္က်ိလာတတ္ပါတယ္။

Source: BAAZ

ဒီလို စိတ္ေတြ ရွဳပ္ေထြးမေနဘဲ စိတ္ကေလး ၾကည္လင္လန္းဆန္းေနမွ အရာအားလံုး အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေနမွာပါ။ စိတ္ေတြရွဳပ္ေထြးေနရင္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ရွင္းေနေအာင္ ဘယ္လိုေနၾကမလဲ။

အစီအစဥ္ေသခ်ာဆြဲၿပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါ

Source: YogaMysticism.Today

လုပ္စရာရွိသမွ် အလုပ္ေတြကို ေသခ်ာအစီအစဥ္ဆြဲပါ။ လူရယ္လို႔ၿဖစ္လာၿပီဆို တစ္ေန႔တာမွာ လုပ္စရာအလုပ္ေတြ ေတာင္ပံုရာပံုပါ။ ဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္မေနတဲ႔ အိမ္ရွင္မေတြေတာင္ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ အလုပ္ေတြက အနားမရႏိုင္ေအာင္ တန္းစီေနတာပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ဘာၿပီးရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးေတြ ေသခ်ာဆြဲၿပီး စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

ရွဳပ္ပြေနတာေတြ ရွင္းလင္းပစ္ပါ

Source: gohousemaids.com

စိတ္ေတြမရွင္းလင္းပဲ ေနာက္က်ိရွဳပ္ေထြးေနတယ္ဆိုတာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ ကုိယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ၿခံ ကိုယ့္အခန္းနဲ႔ ကိုယ့္အလုပ္စားပြဲက ရွဳပ္ပြေနသလားဆိုတာ အရင္ဆန္းစစ္ပါ။ ရွဳပ္ပြေနတယ္ဆိုရင္ ရွင္းလင္းပစ္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္ဝန္းက်င္ ရွင္းလင္းသြားတာနဲ႔အမွ် စိတ္ေတြလည္း ရွင္းလင္းသြားမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဝန္းက်င္ကို ေသသပ္ရွင္းလင္းၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ၿဖစ္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲလိုက္ပါ

Source: bodyforwife.com