နယ္ပယ္တစ္ခုမွာၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာၿဖစ္ၿဖစ္ လူေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္းရံုးထားႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ ရာႏႈန္းဝက္ေလာက္ က်ိန္းေသေနပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့လည္း လူေတြကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ စည္းရံုးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္ကို လူေတြပါလာေအာင္၊ ကိုယ့္ကို လူေတြသေဘာက်လက္ခံေအာင္ ဘယ္လိုၿပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္က်ိဳးေအာင္

Source: http://all4desktop.com/

လူဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနလို႔မရပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုတဲ႔ စကားလည္း ရွိေနတဲ႔အတြက္ စည္းဝိုင္းထဲမွာ ကိုယ္က ရွိေနတာပါ။ လူေတြကို ကူညီမယ္၊ ကိုယ္တည္ရွိရာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၿမင့္တက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္က မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ တည္ရွိေနမွာပါ။

ရန္လိုမႈေတြရဲ႕ အေဝးဆံုးမွာ ေနပါ

Source: http://advancingbusinesspeople.co.uk/

ေဒါသၾကီးတဲ႔သူ၊ ရန္ရွာအၿပစ္တင္လြန္းသူကို လူေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါဘူး။ သူတပါးကို ရန္ရွာအၿပစ္တင္ေနလို႔လည္း ၿပႆနာေတြရဲ႕ အေၿဖကို ရွာေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြနဲ႔ သဟဇာတၿဖစ္ေအာင္ေနၿပီး ၿပႆနာေတြ ေပၚလာတဲ႔အခါ ရန္ရွာအၿပစ္တင္မေနဘဲ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းေၿဖရွင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရမွာပါ။

မိတ္ေဆြစစ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါေစ

Source: https://mobe.com/

ကိုယ့္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္သူ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေစခ်င္တဲ႔သူေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ေတြသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြစစ္ေတြကသာ ကိုယ့္တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အားေပးကူညီၾကမွာပါ။ ေခ်ာက္တြန္းတာမ်ိဳးေတြ လံုးဝလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ တိုးတက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ေတြကိုသာ ကိုယ့္အနားမွာ ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

သူတပါးအေရးကို ေတြးေတာ ၾကံဆေပးတတ္ၿခင္း

Source: http://www.thepositiveedge.org/

ကိုယ့္အေရးမဟုတ္ေပမယ့္လည္း သူတပါးရဲ႕ အေရးကိစၥေတြအေပၚမွာ ကူညီဝိုင္းဝန္း ေတြးေတာၾကံဆေပးတတ္သူေတြကို လူေတြက အားကိုးပါတယ္။ သူတို႔ဘဝမွာ ဒီလိုလူေတြ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔လည္း အၿမဲေမွ်ာ္လင့္ေနတာပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ သူတပါးအေရးကိစၥေတြမွာ ဝိုင္းဝန္းၾကံဆေပးမယ္ဆိုရင္ သင့္ကို လူေတြက ခ်စ္ၾကပါလိမ္႔မယ္။