ပါတီတစ္ခု ဖန္တီးတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို ဖန္တီးတာမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီလို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာပါတီတစ္ခု က်င္းပဖို႔ ဘယ္လိုဖန္တီးၾကမလဲ။ ဘာေတြ စီစဥ္ၾကမလဲ။

အရင္ဆံုးစီစဥ္ပါ

Source: twincitiescruises.com

ပါတီတစ္ခုစီစဥ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး လုပ္ရမွာက အစီအစဥ္ဆြဲရမွာပါပဲ။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဆင္ႏႊဲမွာလဲ။ ဘာအတြက္ဆင္ႏႊဲမွာလဲ။ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ဆင္ႏႊဲမွာလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဆင္ႏႊဲမွာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆင္ႏႊဲမွာလဲ စတာေတြကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားၿပီးမွ ကိုယ့္ရဲ႕ ပါတီကို က်င္းပသင့္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္ကို ေတြးပါ

Source: Birthday Inspire

ဘယ္လိုပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ပါတီတစ္ခု ဆင္ႏႊဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္သံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေတြးကိုေတြးရမွာပါ။ ပါတီတစ္ခု ဖန္တီးဖို႔အတြက္ ကိုယ္ သံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း တစ္ခ်က္ ညွိႏွိဳင္းရမွာပါ။ ဒါမွ ပါတီအတြက္ ဘာမွ စိတ္ပင္ပန္းေနစရာမလိုဘဲ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ကဲႏိုင္မွာပါ။

ပါတီေနရာ

Source: Party Delights Blog

ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ညွိၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒုတိယ အေရးၾကီးဆံုးက ပါတီေနရာပါ။ ပါတီေနရာက ဘယ္ေလာက္ က်ယ္ဝန္းလဲ ေတြးရပါမယ္။ အက်ယ္အဝန္းကို သိၿပီဆိုရင္လည္း ကိုယ္ဖိတ္မယ့္လူအေရအတြက္ က ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာ ထပ္စဥ္းစားရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္၊ ေနရာ နဲ႔ လူစာရင္းကို ေသခ်ာ ကိုက္ၿပီးမွ ပါတီပြဲအတြက္ ၿပင္ဆင္ပါ။

ၿပင္ဆင္ရမွာေတြ

Source: The Best of Life

အကုန္လံုး စီစဥ္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္တာေတြ ဝယ္ရေတာ့မွာပါပဲ။ ကိုယ့္ပါတီမွာ ဘာေတြေကၽြးမွာလဲ။ ဘယ္ႏွေယာက္စာလုပ္စားၾကမွာလဲ။ ပန္းကန္ေတြက ဘယ္ေလာက္လိုမွာလဲ။ ယမကာခြက္ေတြကေရာ  ဒီလို အေသးစိတ္ကစ ေသခ်ာစီစဥ္ၿပီး ဖန္တီးထားမယ္ဆိုရင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ပါတီတစ္ခုမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူေပ်ာ္ပါးႏိုင္ပါၿပီ။