ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမင့္မားသူေတြဟာ ဘဝမွာ ေအာင္ၿမင္မႈ အလားအလာ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့သူေတြပါ။ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားဖို႔ဆိုတာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာအပိုင္းေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္သလို ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံေတြနဲ႔လည္း အမ်ားၾကီး သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ၿမင့္တက္ေစႏိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြက ဘာေတြမ်ားလဲ။

မွန္မွန္အိပ္ျခင္း


ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ၿမင့္ေစဖို႔အတြက္ အခ်ိန္မွန္အိပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္သူေတြဟာ က်န္းမာေရးၿပႆနာေတြ ကင္းေဝးေစႏိုင္သလိုပါပဲ။ အိပ္ခ်ိန္မွန္မွန္ အိပ္တာကလည္း ဦးေနွာက္စြမ္းရည္ကို ၿမင့္တက္ႏိုင္ေစပါတယ္။

အစာစားခ်ိန္မွန္ျခင္း

Source: www.familydoctor.org

အစားအစာကို အခ်ိန္မွန္မွန္စားေသာက္တာဟာ အစာအိမ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစရံုသာမက ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကုိလည္း ၿမင့္တက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အစာစားခ်ိန္မမွန္တာဟာ အစာအိမ္ေရာဂါ ၊ အစာအိမ္နာ စတာေတြတင္သာမက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို နိမ့္က်ေစပါတယ္။ ဒီေတာ့ အစာစားခ်ိန္မွန္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္၊ အရက္ အလြန္အကၽြံမေသာက္ျခင္း

Source: www.medicalnewstoday.com

ေဆးလိပ္၊ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးတာေတြကလည္း ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရက္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးတတ္သူ ၿဖစ္ေနရင္လည္း အလြန္အကၽြံ မၿပဳလုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။