လက္ေမာင္းအဆီက်လိုတဲ့ ကီြးေတြအတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ လက္ေမာင္းအဆီခ် ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဘာပစၥည္းကိရိယာမွ မလိုအပ္ဘဲ လက္ေမာင္းအဆီက်လိုတဲ႔ စိတ္တစ္ခုပဲ လိုအပ္တာပါ။ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ခန္းေတြ ၿပဳလုပ္ရင္ လက္ေမာင္း အဆီက်ေစသလဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

အဆင့္ ၁

Source: www.builtlean.com

အခုေၿပာၿပမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ အလြယ္ဆံုးနဲ႕ အရိုးရွင္းဆံုး ေလ့က်င့္ခန္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး မွန္ေရွ့မွာရပ္လိုက္ပါ။ မွန္ကို မ်က္နွာမူထားၿပီး ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲရပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ကို ေဘးနွစ္ဖက္ဆန္႔တန္းလိုက္ပါ။

အဆင့္ ၂

Source: www.dailyhealthpost.com

လက္ေတြကို ဆန္႔တန္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးကုိ စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္ လွည့္လိုက္ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပန္ ၁၀ ၾကိမ္လွည့္ၿပီး ေရွ့ကိုလည္း ၁၀ ၾကိမ္ လွည့္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးကုိ ၅ ၾကိမ္ၿပဳလုပ္ရမွာပါ။

အဆင့္ ၃

Source: www.healthunbox.com

ဒီလို စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ လွည့္လည္ၿပဳလုပ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို တၿဖည္းၿဖည္း အက်င့္ရလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၅ၾကိမ္ကေန ၈ၾကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ၁၀ ၾကိမ္ ထပ္တိုးၿပီး လုပ္ေပးလို႔ရပါတယ္။

သတိခ်ပ္ရန္


Source: www.thebestremedies.com

လက္ေမာင္းေလ့က်င့္ခန္းၿဖစ္တဲ့အတြက္ စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ လွည့္တဲ့အခါမွာ လက္ေမာင္းရင္းပါ ပါေအာင္ လွည့္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္ေမာင္းေလ့က်င့္ခန္းဟာ လက္ေမာင္းက အဆီေတြကို က်ေစသလို ဝိတ္ကိုလည္း ထိန္းေပးတဲ့အတြက္ အရမ္းကိုအက်ိဳးရွိၿပီး ထိေရာက္လွတဲ့ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ေလ့က်င့္ခန္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။