ဝန္ထမ္းတိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးဆံုး အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ကိုယ္ဟာ ကိုက္ညီမႈရွိဖို႔ပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်မၿဖစ္ဘဲ ေဘးေရာက္ေနသလို ခံစားရခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြဟာ တန္းစီၿပီးေရာက္လာမွာပါ။ ဒါ့ၿပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အသံုးမဝင္၊ အသံုးမက်သူအၿဖစ္ ၿမင္သြားၿပီဆိုရင္ အဆိုးဝါးဆံုးၿဖစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ၿဖစ္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။

ကိုယ္တကယ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့အလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

Source: Shutterstock

အလုပ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ကိုင္မယ္လို႔ စဥ္းစားလိုက္ခ်ိန္ကတည္းက ကိုယ္စတင္မယ့္ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္ကို ကိုယ္တကယ္စိတ္ဝင္တစားလုပ္ကိုင္လိုတဲ႔ လုပ္ငန္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ကိုယ္လုပ္ကိုင္မယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က စိတ္ဝင္တစားမရွိဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ၿဖစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္မလုပ္လိုတဲ႔အလုပ္ကို ၿငင္းပယ္တတ္ပါေစ

Source: fm.cnbc.com/applications/cnbc.com

ကိုယ္ လုပ္လိုတဲ႔ အရာေတြကိုလည္း ၿငင္းဆန္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အားနာတတ္တာဟာ ေနရာတိုင္းမေကာင္းပါဘူး။ အားနာစိတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာလုပ္ကုိင္ေပးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေစတနာထားတဲ႔ အလုပ္ၿဖစ္ေနပါေစ ကိုယ္တကယ္ စိတ္ဝင္တစားလုပ္ကိုင္တဲ႔ အလုပ္ေလာက္ ရလဒ္ေကာင္း မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ့္ရဲ႕တိုးတက္လမ္းကို အၿမဲမၿပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ

Source: www.jobcluster.com

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ကို အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေနရမွာၿဖစ္သလို ကိုယ့္ရဲ႕တိုးတက္လမ္းေတြ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အၿမဲမၿပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ငန္းခြင္က ေပ်ာ္စရာေကာင္းေနပါေစ။ ကိုယ့္ရဲ႕ တိုးတက္လမ္းကိုေတာ့ မေမ့မေလ်ာ့ ကူးေၿပာင္းႏိုင္တဲ႔သူၿဖစ္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ၿပင္ပမွာလည္း ကိုယ့္ Skill ေတြကို ၿမွင့္တင္ပါ

Source: expertbeacon.com

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ ကို အၿမဲမၿပတ္ ၿမွင့္တင္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဖက္ဖက္ကေတာ္ၿပီး ၿပည့္စံုေနတဲ႔သူ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အံခြင္ဝင္က်ၿဖစ္ေနသူၿဖစ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈရွိေနဖို႔ဆိုတာကလည္း ကိုယ့္မွာအရည္အခ်င္းေတြၿပည့္မီေနရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အေသြးေတြကို မၿပတ္ၿမွင့္တင္ေနဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။