သင္ဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အားကစားခန္းမေတြကို သြားဖုိ႔အခ်ိန္မေပးနုိင္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္စရာမလုိပါဘူး။ အိမ္မွာအခ်ိန္ခဏေပးရံုျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကုိ ခန္႔ညားတဲ့ခႏၶာကုိယ္ကို ပိုင္ဆုိင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့နည္းစနစ္ေတြကေတာ႔ မွန္ကန္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္ေနာ္။

ေလ့က်င့္ခန္း ဘယ္နွႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလဲ။

Source: Free Press Journal

ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ သီတင္းတစ္ပတ္မွာအနည္းဆံုး ၄ရက္ ၁ၾကိမ္ေလာက္လုပ္ေဆာင္ေပးရံုျဖင့္ လံုေလာက္တဲ့ေလ့က်င့္မႈကုိ ရရွိနုိင္ပါတယ္။  ၄ ရက္ထက္ေတာ႔ မေလွ်ာ႔နည္းသင့္ပါဘူး။

ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းၾကြက္သားမ်ား

Source: WatchFit

အမ်ိဳးသားတုိင္းဟာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ရင္အုပ္နဲ႔ က်စ္လစ္တဲ့ၾကြက္သားေတြကို ပုိင္ဆိုင္လုိၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္း ၾကြက္သားေတြကို က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းေအာင္ မွန္ကန္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းၾကြက္သား

Source: Muscle & Fitness

ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အေပၚပိုင္းမွာေတာ႔ က်စ္လစ္သန္မာတဲ့ၾကြက္သားေတြနဲ႔စတုိင္က်ေနေပမယ့္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းက ၾကြက္သားမရွိပဲ ပိန္ေနရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွမဆင္မေျပနိုင္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္အေပၚေအာက္ မွ်တေအာင္ေလ့က်င့္ကစားေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ေရွာင္ၾကည္ရမယ့္အခ်က္မ်ား

Source: Muscle & Fitness

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ သတိျပဳေရွာင္ၾကည္ရမယ့္ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ နည္းစနစ္မမွန္တဲ့အခါမွာ ၾကြက္သားေတြေရာင္ရမ္းနာက်င္တာ၊ ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲနာက်င္တာစတဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စနစ္တက် ဂရုျပဳေလ့က်င့္သင့္ပါတယ္။