လူတိုင္းမွာ ပန္းတိုင္ဆိုတာ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပန္းတိုင္ဟာ ဘာလဲဆိုတာ ေရေရရာရာ မသိၾကပါဘူး။ ခုလို ေရေရရာရာ မသိၾကၿခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ပန္းတိုင္ေတြ မ်ားၿပားလြန္းတာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿဖစ္ခ်င္တာေတြ မ်ားေနၿပီး ဘာလုပ္ရမွန္း မသိတဲ့အခါ လူေတြဟာ စိတ္ဓာတ္က်လာတတ္ၾကပါတယ္။

Source: cor-kinetic.com

ၿဖစ္လာသလို ေနထိုင္ၾကၿခင္း

Source: carwash.com

ပန္းတိုင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္လည္း အဲဒီ ပန္းတိုင္ဆီကို ေရာက္ေအာင္ မသြားၾကတဲ့ လူေတြက မ်ားပါတယ္။  အရာရာကို ေက်ာ္လြန္ရွဴၿမင္ေနၾကတာေတြ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ  အရာရာကို လ်စ္လ်ဴရွဴ ဂရုမစိုက္ဘဲ ၾကံဳသလို စခန္းသြားေနၾကတာေတြေၾကာင့္ လူေတြဟာ  ခံစားခ်က္ကင္းမဲ့ေနၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အားမလို အားမရေတြၿဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုး ေဒါသၿဖစ္ၿခင္းနဲ႔သာ အဆံုးသတ္ရေလ့ရွိပါတယ္။

ပန္းတိုင္ သီးသန္႔သပ္သပ္ထားရွိပါ

Source: talkingleadership

တစ္နည္းအားၿဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တိတိက်က် မထားဘဲ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၿခင္းဟာ အေရးၾကံဳလာရင္ ဗ်ာမ်ားေနရတတ္ပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ ၿဖစ္ခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္၊ ရလိုတဲ့ေနရာကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ တိတိက်က် သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။