အနုပညာတစ္မ်ိဳးၿဖစ္တဲ့ ဂီတသံစဥ္ေတြဟာလူေတြအေပၚ အမ်ားၾကီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပးပါတယ္။ ဒါေတြကိုလူေတြကသိပ္မသိၾကပါဘူး။ သူတုိ႕ကသီခ်င္းနားေထာင္မယ္ သီခ်င္းေအာ္ဟစ္ဆိုလိုက္မယ္ ဒီလိုမ်ိဳးေတြပဲေတြးၾက စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဂီတသံစဥ္ေလးေတြရဲ႕ လူေတြအေပၚ အက်ိဳးၿပဳမႈေလးေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းေၿပာၿပေပးမယ္ေနာ္။

ေဒါသေတြကိုေၿပေပ်ာက္ေစတယ္

Source: multiculturalworship.org

ဂီတသံစဥ္ေတြကေဒါသထြက္ၿခင္းကိုတားဆီးေပးတဲ့ ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ epinephrine ေဟာ္မုန္းကိုပိုမိုထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္မို႔ လူေတြဟာအၿမဲလိုလိုေဒါသထြက္ေနတဲ့အခါ စိတ္ဖိစီးေနတဲ့ အခါေတြမ်ိဳးမွာ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိေပမယ့္ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္လိုက္တာမ်ိဳး ၊ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဟစ္ဆိုလိုက္တာမ်ိဳးကို ၿပဳလုပ္လိုက္ၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။

ရႊင္လန္းတက္ၾကြမႈေတြလည္း ၿဖစ္ေစတယ္

Source: multiculturalworship.org

သီခ်င္းနားေထာင္တဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ၿဖစ္ေပၚေစၿပီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူတက္ၾကြဖ်က္လတ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ၿငိမ့္ေညာင္းသံစဥ္ေတြကေတာ့ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေစၿပီး ၿမဳးၾကြတဲ့ ေတးသံစဥ္ေတြကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုအထူးေကာင္းမြန္ေစတဲ့ ဂီတ

Source: levinemusic.org

စိတ္ခံစားခ်က္တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာတာက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔ အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူၿပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကခုန္လႈပ္ရွားၿခင္းက စိတ္ဓာတ္အားငယ္ၿခင္းကိုေၿပေပ်ာက္ေစၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲမွာ serotonin ေဟာ္မုန္းပမာဏကို ၿမင့္တက္ေစကာေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြးေတြကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္။