လူေတြတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုၾကတယ္။ ကြဲကြာသြားၾကတယ္။ မုန္းတီးမႈေတြ၊ ကလဲ့စားေခ်လိုမႈေတြ၊ မာန္မာနေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္ ပူေလာင္ေနၾကရတယ္။ ဘ၀ႀကီးက ဘာမ်ားအဓိပၸါယ္ရွိပါအံုးမလဲ။ လူ႔ဘ၀ဟာ အင္ မတန္ တုိေတာင္းလွပါတယ္။ တုိေတာင္းလွတဲ့ ဘ၀ႀကီးကုိ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ျဖတ္သန္း လုိက္ပါ။

Source : ncmm.org

လူခ်မ္းသာတစ္ဦး ျဖစ္ဖု႔ိလြယ္ကူေပမယ့္ လူေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ဖုိ႔ ကေတာ့ အင္မတန္ ခက္ခဲလွပါ တယ္။ လူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာ လူေပါင္းစံုနဲ႔ေတြ႕ဆံုနုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ကုိယ္ က်င့္တရားကို လက္ကိုင္ထားတဲ့အတြက္ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ဆံုပါေစ၊ကုိယ္ကအၿမဲ အားသာေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္း

Source: ThePinsta

ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ဘ၀မွာ စိတ္ဆိုးစရာ၊ေဒါသထြက္စရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒါသ၊မာန္မာနေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းဟာလည္း လူတုိင္းမလုပ္နုိင္ပါဘူး။ မလုိအပ္တဲ့ ေဒါသ၊ေလာ ဘေတြကို ခ်ဳပ္တည္းနုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀ရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြကုိ ရရွိလာနုိင္ပါတယ္။

စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ

Source : Los Angeles Times

အရာရာကုိ တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖရွင္းနုိင္ျခင္းဟာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြ၊အခက္အခဲေတြ ႀကံဳလာတဲ့အခါ မိုက္ရူးရဲဆန္စြာနဲ႔ ဂမူးရွဴးထုိး ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကည္ သင့္ပါတယ္။

အၿပံဳးပန္း

Source: Hindustan Times

လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုက အၿပံဳးပန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာျဖစ္ေစ၊ အျပင္ေလာကမွာျဖစ္ေစ လူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရတဲ့အခါ သင့္ဘက္က ဦးစြာေပးလုိက္ရမွာက အၿပံဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿပံဳးပန္းတစ္ပြင့္ေၾကာင့္ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈေတြ ရရွိလာပါလိမ့္မယ္။