ေတးဂီတဆိုတာဟာ လူတုိင္းနွစ္သက္ခံစားတတ္ၾကတဲ့ ဖန္တီးမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေတးဂီတေတြကုိ ဖန္တီးနုိင္ဖုိ႔အတြက္ တူရိယာေတြလုိအပ္ပါတယ္။ တူရိယာေတြအမ်ားႀကီးထဲကမွ လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြးနွစ္သက္ၾကၿပီး ရွာေဖြဝယ္ယူရတာလည္း လြယ္ကူတ့ဲတူရိယာကေတာ့ ဂီတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတာကို ဘယ္လုိလူေတြ နွစ္သက္တတ္ၾကသလဲ။

Source: Shutterstock

အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက ယေန႔ေခတ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ဂီတာကို စိတ္ဝင္စားနွစ္သက္လာၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမ်ားကလည္း အပန္းေျဖအနားယူခ်ိန္မွာ ဂီတာေလးတီးခတ္ၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္ၾကသလုိ လူငယ္ေလးမ်ားကလည္းဂီတာကို ကၽြမ္းက်င္စြာတီးခတ္တတ္ေအာင္ အခ်ိန္တိုင္းစိတ္ဝင္တစား ေလ့က်င့္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

ဂီတာဆိုတာဘယ္လိုတူရိယာမ်ိဳးလဲ။

Source: Shutterstock

ဂီတာဆုိတာ အေျခခံအားျဖင့္ ႀကိဳး ၆ ႀကိဳးတပ္ဆင္ထားတဲ့ တူရိယာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေလးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တီးလံုးတီးကြက္မ်ားကုိ တီးခတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတာဟာ ဘယ္ကစလဲ။

Source: Pinterest

ႀကိဳးတပ္တူရိယာ Chordophones အျဖစ္ ၉ ရာစုခန္႔မွာ စတင္တြင္က်ယ္လာခဲ့ၿပီး ဥေရာပမွာ ၁၂ ရာစုခန္႔က စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Chordophones ႀကိဳးတပ္တူရိယာအျဖစ္မွ ဂီတာအျဖစ္သုိ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္လာခဲ့ၿပီး ကမာၻနဲ႔အဝွမ္း လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ တူရိယာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဂီတာဆုိတဲ့ အေခၚအေဝၚ

Source: Musiker-Board

ဂီတာဆုိတဲ့ေဝါဟာရဟာ စပိန္ဘာသာစကား Guitarra ကေနအစျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ အေခၚအေဝၚ Guitar ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ Gitarre ၊ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ Guitare ဟူ၍ အနည္းငယ္ကြဲျပား ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။