ၿမွားတက္တူးေလးေတြအေၾကာင္းကို အပိုင္း ၁ နဲ႔ ၂ ဆိုၿပီး ေဖာ္ၿပေပးခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအပိုင္းခြဲၿပီး ေဖာ္ၿပေပးေနတာေတာင္မွ ၿမွားပံုစံတက္တူးေလးေတြအေၾကာင္းက ထပ္ရွိေနဆဲပါပဲ။ ဘယ္လို ကိုယ္စားၿပဳမႈေတြနဲ႔ ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ၿပည့္ဝတဲ့ တက္တူးေလးေတြဆိုတာကို အပိုင္း ၃ မွာ ဆက္လက္ ၾကည့္ရွဴေပးၾကပါဦးေနာ္။

ေအာက္စိုက္က်ေနတဲ႔ ၿမွားပံု တက္တူး

Source: tattoomart.net

ဒီတက္တူးကေတာ့  ေအာက္ဖက္ကို ထိုးစိုက္က်ေနတဲ႔ ၿမွားပံုစံတက္တူးပါ။ အိႏၵိယေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ပံုစံက ဆင္းသက္လာတဲ႔ တက္တူးဒီဇိုင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဖက္ကို ထိုးစိုက္က်ေနတဲ႔ ၿမွားတံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္စားၿပဳတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ငွက္ေမႊးၿမွားပံုတက္တူး

Source: i.pinimg.com

နူးညံ့တဲ႔ ငွက္ေမႊးနဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ ၿမွားတံပံုစံတက္တူးပါ။ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္တဲ႔ ငွက္ေမႊးေတာင္နဲ႔ ၿမွားတို႔ရဲ႕ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ကိုယ္စားၿပဳမႈကေတာ့ လြတ္လပ္မႈ၊ ေအာင္ပြဲ နဲ႔ ေအာင္ပြဲခံမႈ စတာေတြကို ရည္ညႊန္းတဲ႔ တက္တူးအမ်ိဳးအစားပါ။

ဘယ္ဘက္ကို ညႊန္းတဲ႔ ၿမွားပံုတက္တူး

Source: askideas.com

ဒါကေတာ့ ဘယ္ဘက္ကို ညႊန္ၿပေနတဲ႔ တက္တူးပံုစံ ၿဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ေတာ့ ၿမွားတံေတြက ညာဘက္ကို ညႊန္ၿပတတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီတက္တူးဒီဇိုင္းပံုစံကေတာ့ အင္အားၾကီးမားတဲ႔ အရာကို ၿပသလိုၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ အေဝးကအရာတစ္ခုခုဆီကို ညႊန္းတဲ႔ ၿမွားတံသေကၤတပါ။

ၿမွားတံပံုတက္တူး

Source: zhippo.com/forbiddenimageshosted

တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ ၿမွားတံပံုစံ တက္တူးဒီဇိုင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတက္တူးကေတာ့ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ ဆိုလိုရင္းပါ။ အႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္တယ္၊ ကာကြယ္ေပးတယ္ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ရပ္တည္မႈတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြအတြက္ ေဖာ္ညႊန္းေပးတဲ့ တက္တူးပံုစံဒီဇိုင္းပါ။

အေဝးကိုညႊန္ၿပေနတဲ႔ ၿမွားႏွစ္ေခ်ာင္းပံုတက္တူး

Source: i.pinimg.com

ဦးတည္ခ်က္မတူဘဲ တစ္ေနရာစီကို ညႊန္ၿပေပးေနတဲ႔ ၿမွားႏွစ္ေခ်ာင္းပံု တက္တူးပံုစံဒီဇိုင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ညႊန္ၿပေနၾကတာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ပဋိပကၡေတြကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ စစ္နဲ႔ စစ္လို ၿပင္းထန္တဲ႔ သေဘာထားမတူညီမႈအားလံုးကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ တက္တူးဒီဇိုင္းပါ။