အျဖဴေရာင္ရွိတဲ႔ ေျခစြပ္ေတြဟာ အားကစားလုပ္တဲ႔အခါမွာပဲ အသံုးဝင္တာဆိုတဲ႔အဆိုကို ျပန္ျငင္းဖို႕ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီထက္အသံုးဝင္ႏိုင္တဲ႔အခါမ်ိဳးေတြ ရွိလို႔ပါပဲ။ အေရာင္နိယာမအရဆို အျဖဴနဲ႔ အနက္ဟာ ဘယ္အေရာင္နဲ႔တြဲတြဲ အပ္စပ္မႈအရွိဆံုးအေရာင္ေတြထဲမွာပါလို႔ပါပဲ။ သို႔ေပမဲ႔ အနည္ထိုင္ခဲ႔တဲ႔ ယူဆခ်က္အရ စတိုင္က်တဲ႔ အမ်ိဳးသားတိုင္းဟာ Style Pants နဲ႔ အေရာင္တူတဲ႔ ေျခစြပ္ကိုေရြးဝတ္ၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအဆိုကို ကမာၻေျမၾကီးဆြဲငင္အားရွိတယ္ ဆိုတဲ႔နိယာမအတိုင္း ပံုေသရိုက္သြင္းခံထားရသလိုပဲ ဆန္႔က်င္ဖို႔ ကြဲထြက္စြာစမ္းဝတ္ၾကည့္ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိၾကပါဘူး။ 

Source: sockdrawer.com

ေျခစြပ္ကို ဒီဇိုင္း ကလာ ဘာညာ အေနအထား အစံုစမ္းဝတ္ၾကေသာ္လည္း တခါတေလ ကာလာစံုေတြနဲ႔ မလိုက္လို႔ မဝတ္ခ်င္ေတာ့တဲ႔အခါမ်ိဳးမွာ အျဖဴကိုစမ္းဝတ္ၾကည့္ပါ။ သို႔ေပမဲ႔ နည္းစနစ္က်က်ေတာ့ ဝတ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ Cuffed Trousers တို႔ Chunky Loafer နဲ႔ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။

Source: sockdrawer.com

လြန္ခဲ႔တဲ႔ 50s 60s ေလာက္တုန္းကေတာ့ ဒီလိုဝတ္ဆင္တာဟာ ဒီ ၂၁ရာစုမွာ Sneakers ၊ Ripped Jeans ၊ Hoodie တို႔ဝတ္သလို ထသြားထလာေပါ့ေပါ့ပါးပါးအေနနဲ႔ ဝတ္ၾကတာပါ။ ကိုရီးယားကားတို႔ ဂ်ပန္ကားနဲ႔ ထိုင္းေက်ာင္းသားကားအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေျခအိတ္အျဖဴကို ေက်ာင္းဝတ္စံုအေနနဲ႔ မပါမျဖစ္တဲြဖက္ဝတ္ဆင္တယ္ဆိုတာေတြ႔ရမွာပါ။ 70s 80s ေလာက္ထိလည္း ေျခအိတ္အျဖဴနဲ႔တြဲဖက္ဝတ္ဆင္ျခင္းဟာ ေခတ္စားတုန္းပါပဲ။

Source: sockdrawer.com

အဲ႔ဒီအခ်ိန္ကာလကစျပီး ဒီေန႔အထိ ေျခအိတ္အျဖဴရဲ႕တန္ဖိုးဟာ က်သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဖက္ရွင္ေလာကမွာ အျပီးသတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔ ဖက္ရွင္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ တဖန္ျပန္လည္ေခတ္စားစျမဲပါ။ အခု ၂၀၁၉ မွာလည္း ေျခအိတ္အျဖဴဝတ္ဆင္တာဟာ ျပန္လည္ေခတ္ထလာပါျပီ။ သင္လည္း ေခတ္မီေအာင္လိုက္ျပီး ဝတ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။